Dumpingsyndrom etter kirurgi på magesekken

Tom Mala, Stephen Hewitt, Ingvild Kristine Dahl Høgestøl, Kristin Kjellevold, Jon A. Kristinsson, Hilde Risstad Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 137 – 41

I Tidsskriftet nr. 2/2015 s. 139 skal det i annen setning i figurteksten til figur 1 stå: Dette medfører en osmotisk effekt av bl.a. karbohydratkomplekser som trekker væske til tarmen med påfølgende dilatasjon av tarm, fall i plasmavolum og symptomer på tidlig dumpingsyndrom.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler