Dumpingsyndrom etter kirurgi på magesekken

Tom Mala, Stephen Hewitt, Ingvild Kristine Dahl Høgestøl, Kristin Kjellevold, Jon A. Kristinsson, Hilde Risstad Om forfatterne

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 137 – 41

I Tidsskriftet nr. 2/2015 s. 139 skal det i annen setning i figurteksten til figur 1 stå: Dette medfører en osmotisk effekt av bl.a. karbohydratkomplekser som trekker væske til tarmen med påfølgende dilatasjon av tarm, fall i plasmavolum og symptomer på tidlig dumpingsyndrom.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler