Stor variasjon i kreftoverlevelse

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Overlevelsen fem år etter å ha fått en kreftdiagnose varierer mye mellom land og verdensdeler.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

I en registerstudie med data fra 67 land fordelt på alle verdensdeler er femårsoverlevelsen for ulike kreftsykdommer estimert for perioden 1995 – 2009 (1). Tallene er justert for bakgrunnsdødeligheten i hvert land. Studien er basert på individuelle data for 25,7 millioner voksne pasienter og 75 000 barn.

For pasienter med tykktarms- og endetarmskreft steg femårsoverlevelsen til minst 60 % i over 22 land i løpet av studieperioden. For brystkreft steg den til 85 % eller mer i 17 land. Pasienter med lever- eller lungekreft hadde fortsatt dårlig prognose ved slutten av studieperioden; femårsoverlevelsen var under 20 % i alle studielandene.

Femårsoverlevelsen ved prostatakreft varierte fra mindre enn 60 % i Bulgaria og Thailand til 95 % eller mer i Brasil, Puerto Rico og USA. I flere land i Sør-Amerika, Asia og Europa hadde overlevelsen ved prostatakreft økt med 10 – 20 % i løpet av studieperioden. Japan og Sør-Korea hadde klart best overlevelse blant pasienter med magekreft, mens de samme to landene var blant dem med lavest overlevelse blant voksne med leukemi. Blant barn med akutt lymfatisk leukemi var overlevelsen under 60 % i mange land, men 90 % eller mer i Canada og fire europeiske land, blant andre Norge.

Forskerne konkluderer med at de store forskjellene i femårsoverlevelse trolig skyldes ulik tilgang på optimal behandling og tidlig diagnostikk.

Anbefalte artikler