Svangerskapets innflytelse på remodellering av hjertet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I rottemodeller har vi vist at hjertets remodellering etter økt belastning påvirkes av svangerskapsstatus.

  Nils Thomas Songstad. Foto: Bjørn-Kåre Iversen
  Nils Thomas Songstad. Foto: Bjørn-Kåre Iversen

  Mange svangerskap kompliseres av preeklampsi, og bedre primærbehandling av barn med alvorlige medfødte hjertefeil fører til at flere kvinner med alvorlig påvirket hjertefunksjon når fertil alder. Samtidig ønsker mange friske kvinner å fortsette aktiv kardiovaskulær trening under graviditeten. Derfor er det behov for mer kunnskap om hvordan svangerskapet påvirker hjertets respons på belastning.

  I doktorgradsarbeidet mitt studerte vi hvordan svangerskap påvirker hjertets evne til å tåle belastning ved hjelp av tre rottemodeller. Effekten av hypertensjon ved preeklampsi ble etterliknet med angiotensin II-infusjon. Hovedpulsåren ble innsnevret kirurgisk for å simulere effekten av medfødte hjertefeil som gir økt arterietrykk. Gravide rotter ble utsatt for intervalltrening i form av løping på tredemølle på melkesyreterskelen i 10 × 4 minutter fem dager i uken. Vi fant at graviditet beskyttet angiogenesen og motvirket fibrose i hjertet ved kronisk infusjon av angiotensin II. Men når arterietrykk ble økt ved avbinding av hovedpulsåren, fant vi ingen slik beskyttende effekt, og gravide dyr var nærmere dekompensert hjertesvikt. Gravide rotter tålte høyintensitets intervalltrening like godt som ikke-gravide rotter, rottefostrene vokste normalt, og vi fant ikke sikre tegn til surstoffmangel i morkake og foster. Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om hvordan hjertets svar på stress blir påvirket av graviditet.

  Disputas

  Nils Thomas Songstad disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 18.9. 2014. Tittelen på avhandlingen er Cardiovascular adaptation in pregnancy – Effects of angiotensin II, transverse aorta constriction and high-intensity interval training on pregnant rats.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media