Klinisk persepsjonsstøtte

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Teknologi kan påvirke når og hvordan klinisk informasjon oppfattes, og dette kan ha konsekvenser for både diagnostikk og koordinering av klinisk arbeid.

  Børge Lillebo. Foto: privat
  Børge Lillebo. Foto: privat

  «The trouble with doctors is not that they don’t know enough, but that they don’t see enough», skal den irske legen Dominic Corrigan ha sagt på 1800-tallet.

  Formålet med forskningen min var å undersøke hvorvidt og hvordan teknologi kan hjelpe klinikere til å se mer. En forutsetning for å fatte en god klinisk beslutning er at man har en god oppfattelse av situasjonen. Feil eller forsinket oppfattelse kan føre til beslutninger med uheldige konsekvenser for pasienten eller dårlig utnyttelse av ressursene i helsevesenet. Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi muliggjør sanntids distribusjon av informasjon og gjør det også mulig å presentere informasjonen i andre formater enn det den ble registrert i. Disse mulighetene er ikke utforsket godt nok i helsevesenet.

  I doktorgradsarbeidet mitt fant jeg blant annet at blodprøveresultater kan oppfattes forskjellig hvis de presenteres i ulike formater, at en skjerm med sanntids oppdatering om pasienters utførte og planlagte undersøkelser kan støtte sykepleiere i koordinering av sitt arbeid på sengeposten – selv om opplysningene på skjermen er svært sparsommelige og avidentifiserte. Jeg fant også at tidspunktet for når traumeteamet tilkalles til akuttmottaket påvirker håndteringen av pasienten ved ankomst sykehuset.

  Til sammen tyder resultatene på at det kan være både diagnostiske og organisatoriske fordeler med å tilpasse når og hvordan klinisk informasjon presenteres for leger og sykepleiere i sykehus.

  Disputas

  Børge Lillebo disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 9.5. 2014. Tittelen på avhandlingen er Supporting clinical perception: A multi-method approach to how technology may support clinical perception.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media