Kan med fordel tas med i kofferten

Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Beeching, Nick

Gill, Geoff

Tropical medicine

Lecture notes. 7. utg. 390 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 26

ISBN 978-0-470-65853-6

Denne bokens intensjon er å bistå med grunnleggende kunnskap i tropemedisin. Den er rettet primært mot studenter eller unge leger som forbereder seg til et opphold i tropene.

Boken har sitt opphav ved Liverpool School of Tropical Medicine, og redaktørene underviser ved skolen. Liverpool var på slutten av 1800-tallet en av de viktigste havnebyene i England. Skipene førte med seg ukjente sykdommer, og grunnleggelsen av tropemedisinskolen i 1898 var en indirekte konsekvens av dette. Innholdet representerer «pensum» for studenter som tar Diploma in Tropical Medicine and Hygiene ved London eller Liverpool School of Tropical Medicine. (Kurseksamen er for øvrig godkjent eksamen i tropemedisin og parasittologi for norske leger som spesialiserer seg i infeksjonsmedisin.) Undertegnende er i bokens målgruppe og deltok på kurset i 2012.

Den første utgaven kom i 1981, og dette er 7. utgave. Kapitlene om malaria, tuberkulose og hiv/aids er blitt oppdatert, i tillegg er det laget en nettressurs med flersvarsoppgaver og tilgang til figurene. Bokens første del beskriver differensialdiagnoser og diagnostisk tankegang med utgangspunkt i ulike symptomkomplekser, som f.eks. symptomer fra gastrointenstinalkanalen, nevrologiske symptomer og feber. I andre del gjennomgås de store tropiske sykdommene malaria, leishmaniasis, tuberkulose, hiv, onchocerciasis, trypanosomiasis, schistosomiasis og lepra relativt grundig. Siste del omtaler andre tropiske sykdommer. Eksempler er arbovirus, denguefeber, gulfeber, lus, hemoglobinopatier, bitt og stikk og underernæring. Neglisjerte tropiske sykdommer og ikke-infeksiøse sykdommer omtales i egne kapitler.

Språket er forholdsvis enkelt, og man trenger ingen forkunnskaper i tropemedisin for å forstå innholdet. Teksten er tilpasset en reell klinisk hverdag med lite materielle og menneskelige ressurser. Det er et passelig innslag av fargebilder, figurer og tabeller. Logisk inndeling og et tilstrekkelig stikkordregister gjør at det er enkelt å finne det man lurer på. På slutten av hvert kapittel er det angitt tips til videre lesing om det aktuelle emnet, og jeg opplever dette som nyttig informasjon.

Dette er selvfølgelig ingen fullstendig lærebok i tropemedisin, men etter å ha pløyd gjennom den tror jeg man sitter igjen med en ganske god oversikt. Jeg kan anbefale den som en god innføringsbok for alle leger som skal reise til tropene, eller for dem som leser til eksamen her hjemme.

Anbefalte artikler