Utvalgte metoder for levetidsanalyse i medisin og genetikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Li, Jialiang

  Ma, Shuangge

  Survival analysis in medicine and genetics

  364 s, tab, ill. London: CRC Press, 2013. Pris GBP 64

  ISBN 978-1-4398-9311-1

  Levetidsanalyse har en sentral rolle i medisinsk statistikk og er et felt under stadig metodologisk utvikling. Ett av de områdene der det har skjedd mye i løpet av de siste tiårene, er, naturlig nok, metoder for anvendelse i genetikk. Forfatterne av denne boken ønsker å gi en introduksjon til levetidsanalyse med vekt på nettopp genetiske anvendelser og samtidig komplettere den eksisterende litteraturen innenfor utvalgte emner som intervallsensurerte data og metoder i diagnostisk medisin. Den uttalte målgruppen for denne boken er de som driver med metodologisk og anvendt forskning, men det ligger i kortene at den vil passe aller best for dem som allerede har en del bakgrunnskunnskap i statistikk og levetidsanalyse, eller i analyse av genetiske data.

  Boken består av seks kapitler med en klar tredelt inndeling. De to første kapitlene gir en kortfattet introduksjon til grunnleggende levetidsanalyse, kapitlene 3, 4 og 5 går dypere inn i utvalgte metodiske utvidelser, mens kapittel 6 er viet en oversikt over metoder for levetidsanalyse på genetiske data. Metodene er illustrert gjennom eksempler i programvaren R, sammen med visse henvisninger til annen programvare, som SAS, STATA og MATLAB.

  Alt i alt er boken et godt komplement til de mer vanlige introduksjonsbøkene i levetidsanalyse, og stoffet er presentert på en måte som kan inspirere til nye anvendelser. Sett med kritiske øyne kan temaene i kapitlene 3 – 5 fremstå noe vilkårlige i forhold til de overordnede temaene i boken. Forfatterne har begge stor interesse for metoder innen intervallsensurerte data, som er dekket nøye i kapittel 3, så boken vil være av spesiell interesse for dem som jobber med denne typen problemer. Kapitlet om levetidsanalyse av genetiske data er oversiktlig og godt skrevet, men ut fra bokens tittel kunne dette stoffet godt hatt en enda mer sentral plass. Et godt alternativ for dem som ønsker en bredere oversikt over aktuelle metoder i moderne levetidsanalyse, vil være boken Handbook of survival analysis (1), utgitt på samme forlag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media