LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Leger har forhøyet selvmordsrate, men utviklingen går trolig i riktig retning

Selvmord blant leger

Psykisk sykdom som årsak til kriminell handling

I mange kriminalsaker der den tiltalte ble frifunnet pga. utilregnelighet, synes det ikke å være en årsakssammenheng mellom sykdommen og handlingen. I de aller fleste drapssaker synes det å være en slik sammenheng. Dette viser en gjennomgang av 73 dommer i lagmannsretten.

Rettspsykiatrien etter 22. juli 2011

Vurdering av årsakssammenheng mellom sykdom og kriminell handling hos utilregnelige

Utmattelse etter hodeskade og hjerneslag

Utmattelse er et vanlig symptom etter hjerneslag og traumatisk hjerneskade. Likevel spriker prevalenstallene, kunnskapen om mulige patofysiologiske mekanismer er begrenset, og kunnskapsgrunnlaget for dagens behandlingspraksis er svakt.

Fatigue/utmattelse etter traumatisk hjerneskade og hjerneslag

Selvmord, depresjon og antidepressiver

Selvmord hos eldre vekker liten oppmerksomhet. Betyr det at vi ser annerledes på selvmord hos eldre enn på selvmord hos yngre? Er forståelse av selvmord som eksistensielt valg det samme som aksept? Antidepressive legemidlers rolle som risikofaktor for selvmordsatferd er omstridt. Les og lær av historien om en tidligere psykisk frisk mann i 60-årene som i løpet av kort tid utviklet depresjon og angst.

En mann i 60-årene som uventet og dramatisk forsøker selvmord

Når eldre tar sitt eget liv – gjør det noe?

Fremmed fugl blant kreftleger

Pasientautonomi er et honnørord som ikke er operasjonalisert, mener Jon Håvard Loge. Som psykiater og professor med seneffekter etter kreftbehandling som forskningsfelt er han en outsider i onkologien. Mange aktører har andre siktemål enn pasientenes beste, sier han i et intervju.

Spille hverandre gode

Anbefalte artikler