m2015/12★13
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Brev til redaktøren
Kommentar og debatt
Nyheter fra Statens legemiddelverk
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder

Nødtorakotomi

Noe å lære av
Kronikk
Medisin og kunst
Tidligere i Tidsskriftet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media