Tarmfloraentusiast

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Johannes Espolin Roksund Hov er lege i spesialisering ved Seksjon for gastromedisin og forsker ved Norsk senter for PSC ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

  Skjer det noe interessant innen gastromedisinen for tiden?

  Skjer det noe interessant innen gastromedisinen for tiden?

  Jeg arbeider med fordøyelsessykdommer, med forskning knyttet spesielt til leversykdommen primær skleroserende kolangitt og tarmfloraens betydning ved denne og andre inflammasjonstilstander. Tarmfloraen er blitt et interessant felt innen mange sykdomsgrupper, men gastroenterologene står likevel i en særstilling siden vi har unik tilgang til prøvetaking og behandling av dette «nye organet». Tarmfloraen påvirkes av mange faktorer, men særlig av kostholdet. En viktig diskusjon i feltet er hvordan vi skal bevise dens betydning. Skyldes tarmfloraendringer sykdom eller er de årsak til sykdom? Noen ivrer for å starte behandling, og transplantasjon av avføring forsøkes ved en rekke tilstander. Dette reiser spørsmål om langtidseffekter og risiko, noe man må være spesielt oppmerksom på når man beveger seg fra akutt livstruende sykdom som C. difficile-kolitt til f.eks. livsstilssykdommer. For oss som er opptatt av primær skleroserende kolangitt, er tarmfloraen interessant som mulig sykdomsmodifiserende faktor og dermed et behandlingsmål, siden vi nå har lite å tilby utover levertransplantasjon.

  Vil du anbefale en ny og spennende artikkel?

  Vil du anbefale en ny og spennende artikkel?

  Stanley Hazens gruppe har i en serie arbeider vist hvordan kostholdsfaktorer som kolin og karnitin i prosesser som er helt avhengig av tarmfloraen, omdannes til trimetylamin-N-oksid (TMAO), som direkte innvirker på aterosklerose og er en markør for sykdomsrisiko. Dette er vist i en lesverdig studie publisert i 2013 (1). TMAO har vært en vekker som eksempel på en sykdomsmekanisme som innebærer interaksjon mellom miljøfaktorer og tarmflora.

  Hva er ditt favoritthjelpemiddel på jobb?

  Hva er ditt favoritthjelpemiddel på jobb?

  Mine hjelpemidler på jobben er begrenset til penn og blokk. Favorittappen er e-postprogrammet, som fortsatt er uvurderlig for å følge opp forskningen.

  Har du tips til personer vi kan intervjue? Ta kontakt med lise.morkved.helsingen@legeforeningen.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media