Bekjennelser fra helsevesenets skyggeland

Christian Grimsgaard Om forfatteren
Artikkel

Berg, Eli

Hold munn eller gå!

Makt og avmakt i helsevesenet. 124 s. Oslo: Emilia forlag, 2015. Pris NOK 200

ISBN 978-82-7419-149-5

Med sin forrige bok På helsa løs – om omstilling ved Ahus – meldte Eli Berg seg med et viktig bidrag inn i den pågående debatten om styring og utvikling i helsevesenet. Berg kjenner feltet inngående etter mange år som allmennpraktiker. De senere årene har hun bivånet utviklingen fra sin stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, campus Ahus.

Etter utgivelsen av den forrige boken kom Berg i kontakt med de virkelig grelle skyggesidene under dagens organisering, gjennom møter med helsepersonell som hadde kommet på kant med systemet. Berg har intervjuet en rekke av disse utstøtte, og utdrag av intervjuene iblandet Bergs betraktninger er nå blitt til Hold munn eller gå!, med undertittelen Makt og avmakt i helsevesenet. Det er en bok på bare litt over 100 sider i et lite format, som kunne egne seg for lommen i legefrakken. Innholdet er imidlertid ikke av oppbyggelig art for å motivere til ekstra innsats for systemet.

Gjennom en rekke vitnesbyrd fremstiller Berg sider ved dagens helsevesen som man knapt skulle tro var sanne – hadde man ikke visst bedre, som noen av oss gjør. Det er beretninger om ansatte som settes i «prosess» for deres ytringer av mange slag, alt fra innsigelser mot sengetallsreduksjon til innvendinger mot kreativ koding eller triksing med ventelister.

Gjennom fremstillingen gis leseren innblikk i et system hvor det finnes ledere med et degenerert verdisyn som ganske uforstyrret utøver press, trusler og sanksjoner overfor andre ledere eller ansatte. At denne atferden ikke i større grad vekker anstøt i omgivelsene og oppover i organisasjonen er etter min oppfatning det mest forstyrrende i fremstillingen. Vi gis også innblikk i de forferdelige prosessene mennesker utsettes for når de slippes som agn til hundene – harde personalavdelinger og eksterne advokatfirmaer som gis oppdraget med å kvitte seg med de utstøtte.

Bergs betraktninger er tuftet på hennes gode betraktningsevne, alminnelige fornuft og moralsyn. Opprørende historier om kolleger som ender i vrakgods brytes mot Bergs sunne betraktninger. Det hele er skildret i et forunderlig lett språk, og forfatterens kjærlige og optimistiske syn på helsevesenet og arbeiderene der skinner hele veien igjennom og lyser opp teksten.

Hold munn eller gå! er en fin liten bok om fæle sider ved vårt helsevesen og moderne arbeidsliv. Men det er likevel på mange måter en lys og lett tekst som etterlater håp.

Anbefalte artikler