Priser for klinisk psykiatrisk forskning på barn og ungdom

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Marianne Jakobsen (til venstre) og Synne Øien Stensland. Foto: Lars Sørli

Marianne Jakobsen (f. 1958) og Synne Øien Stensland (f. 1974), begge forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), har mottatt hver sin pris fra Solveig og Johan P. Sommers stiftelse til fremme av klinisk psykiatrisk forskning. Prisene får de for artikler publisert i 2014.

Jakobsens artikkel Prevalence of psychiatric disorders among unaccompanied asylum-seeking adolescents in Norway ble publisert i Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, Stenslands artikkel Recurrent headache and interpersonal violence in adolescence: the roles of psychological distress, loneliness and family cohesion: the HUNT study ble publisert i The Journal of Headache and Pain.

Begge de prisbelønte forskerne er tidlig i sin forskerkarriere, og stiftelsen tildelte dem prisene i håp om å stimulere til fortsatt klinisk psykiatrisk forskning.

Anbefalte artikler