Flinke leger

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Leger har alltid vært flinke. På side 1166 skriver Jacob Klafstad om medisinstudenten Marta Nordlid, deltaker på det første gymnastikkurset for kvinnelige studenter i 1896. Hun skal ha sagt at studiet var så krevende at ukentlig trening var nødvendig.

Flinke er vi i dag også, det vitner blant annet doktorgradsspalten på side 1174 om. Likevel er leger sårbare i sin faglige kompetanse, skriver Shahram Shaygani på side 1104. I vår flinkhet kan det derfor være nyttig å reflektere omkring karrierevalg og prioriteringer. Det skriver Øyvind Bruserud om på side 1172. En av Norges mest produktive leger, Jan Vincents Johannessen, er intervjuet av Edvin Schei og forteller på sidene 1126 – 28 at det viktigste ikke er å være flink.

Kanskje er det mindre flinkhet og mer refleksjon du skal ta deg tid til i sommer, så kan du komme tilbake til høsten som en enda bedre lege – selv uten gymnastikkurs.

God sommer!

Anbefalte artikler