– En stor ære

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Dette er en enormt inspirerende dag og en enormt inspirerende pris, sa en glad og rørt Clara Beate Gram Gjesdal da hun mottok Legeforeningens lederpris for 2015.

Clare Beate Gram Gjesdal er svært glad for lederprisen. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Gram Gjesdal er avdelingsdirektør ved Revmatologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Avdelingen har vunnet flere priser innenfor HMS, og scorer høyt på pasientsikkerhetskultur og epikrisetid.

– Dette er også en pris til Helse Bergen som har organisert seg på den måten at vi ledere får påvirkningsmuligheter, handlingsrom og totalansvar for det vi er satt til å gjøre. Helse-Bergen har en genuin interesse for avdelingen og de ansatte, sier hun.

Avdelingen skal skinne

Gram Gjesdal forteller at hun har en svært inspirerende leder som får ut det beste i henne.

– Jeg ønsker å være en leder som får det beste ut av mine ansatte, får dem til å trives og får avdelingen til å skinne. Vi vil gi god behandling slik at pasientene skal være fornøyd med oss. Det er jo det aller beste, sier hun.

– Og når pasientene får det, så blir legene fornøyd og sykepleierne fornøyd. Vi er et stort fellesskap som drar dette lasset fremover. Jeg har ansvaret, men er helt avhengig av at jeg har gode folk på lag med meg som er villige til å involvere seg i driften og drive en stadig forbedringsprosess. Og det er jo de som har skoen på som sitter daglig med pasienter som vet hva de trenger.

Gram Gjesdal benyttet også anledningen til å takke Legeforeningen for å ha satt ledelse på agendaen.

– Selv lot jeg meg friste inn i ledelse for sju år siden, sa hun.

I juryens begrunnelse for tildelingen vises det blant annet til at Clara Beate Gram Gjesdal har klart omstillingen fra en stor sengepost til overveiende poliklinisk drift, og at hun har klart å kombinere økonomiske utfordringer med å fokusere på faglige mål og trivsel. Hun tar med ansatte i endrings- og beslutningsprosesser, er oppmerksom på og ser alle. Hun er kreativ og løsningsorientert, har god oversikt over økonomien og har ledet avdelingen med «grønne tall» også i vanskelige år.

Skaper forståelse og stolthet

Det er første gang Legeforeningens lederpris deles ut på landsstyremøtet.

– Prisen skaper forståelse og stolthet for en veldig viktig del av legearbeidet, sa president Hege Gjessing ved overrekkelsen.

Lederprisen deles ut til en lege som er medlem av Legeforeningen, og som over noe tid har vist god vilje og evne til dialog med ansatte, og utvist god ledelse mot tydelige faglige økonomiske mål for virksomheten. I tillegg skal prismottakeren ha bidratt til at ansatte er motivert, ha tatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten.

Se videointervju på www.legeforeningen.no/landsstyremote

Anbefalte artikler