Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Stadig flere fødsler skjer ved keisersnitt, det gjelder både høyinntekts-, middelinntekts- og lavinntektsland. En av faktorene som bidrar til økningen, er de mange kvinnene som tidligere er blitt forløst ved keisersnitt.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Forskere har nylig undersøkt endring i forekomsten av keisersnitt som forløsningsmetode i høyinntekts-, middelinntekts- og lavinntektsland i Afrika, Latin-Amerika og Asia (1). Dette er en sekundær analyse basert på fødselsdata fra 287 helseinstitusjoner i 21 land, som alle deltok i to store tverrsnittsstudier utført av WHO i periodene 2004 – 08 og 2010 – 11.

227 811 fødsler fra den første studien og 239 144 fødsler fra den andre ble inkludert. Fødslene ble klassifisert i en av ti Robson-kategorier, som er basert på obstetrisk anamnese, start av fødsel, fosterleie, antall nyfødte og svangerskapslengde.

Totalt økte andelen fødsler som skjedde ved keisersnitt fra 26,4 % i 2004 – 08 til 31,2 % i 2010 – 11. Økningen varierte fra 1 % per år i Kina til 16,8 % per år i Kambodsja. Det eneste landet hvor keisersnittsraten falt var Japan. Keisersnittsraten økte i de fleste Robson-kategoriene i både høyinntekts-, middelinntekts- og lavinntektsland. Bruk av fødselsinduksjon og elektivt keisersnitt økte i høyinntekts- og lavinntektslandene. Andelen kvinner som tidligere var blitt forløst ved keisersnitt og som ble forløst med keisersnitt på nytt, økte i middelinntekts- og lavinntektsland.

Forskerne konkluderer med at bedre utvelgelse og begrensning i forhold til hvilke kvinner som skal få igangsatt fødsel eller utført planlagt keisersnitt, kan bidra til å bremse økningen i bruk av keisersnitt. De peker også på at noe av økningen i lavinntektsland kan skyldes bedre tilgang til helsetjenester ved fødsel og bedre ivaretakelse av et reelt behov for keisersnitt som fødselshjelp.

Anbefalte artikler