Vår styrke ligger i fellesskapet

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Hege Gjessing ga landsstyret en varm takk for tilliten hun har fått gjennom sine to perioder som president i Legeforeningen.

Fototekst: Hege Gjessing åpnet årets landsstyremøte i Trondheim. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Gjessing kom som leder av Yngre legers forening før hun stilte og vant presidentvalget i 2011 i Oslo. På årets landsstyremøte, fire år senere, åpnet hun det som blir hennes siste landsstyremøte som president i Legeforeningen.

Det sterke fellesskapet

Gjessing reflekterte over erfaringene hun har fått som president og la spesielt vekt på det sterke felleskapet hun har kjent på gjennom sitt arbeid. Legeforeningen samler som kjent 97 prosent av alle yrkesaktive leger i Norge. Ingen annen legeforening i verden har høyere oppslutning.

– Vi har grunn til å være stolte over det, men det er ingen grunn til å ta det for gitt. Det forplikter oss, og i tiden framover vil det bli viktigere enn før at vi kan vise de unge, de som spør seg selv om de skal melde seg inn i Legeforeningen eller ikke, at svaret på det er «ja», sa Gjessing til forsamlingen.

Fra talerstolen fortalte Gjessing at hun hele veien har latt seg imponere over evnen til å ta tak i de vanskelige sakene og sammen komme frem til en løsning. Hun nevnte spesielt reservasjonssaken som er et godt eksempel på at Legeforeningen ikke er redd for å ta tak i komplekse saker.

Faste stillinger på plass

– Det enkle faktum er at vi i alle år har insistert på å ivareta treenigheten fag, fagforening og helsepolitikk, og aldri veket på det, slo Gjessing fast og trakk frem faste stillinger for leger i spesialisering som et bevis på hva man får til ved å stå samlet.

Kampen for å innføre faste stillinger har røtter helt tilbake til 1956. Opp igjennom har de midlertidige ansettelsene skapt store utfordringer med tanke på arbeidsmiljø, ytringsfrihet og en utbredt fryktkultur. Sommeren 2014, nesten 60 år etter det kom på dagsordenen, ble Spekter og Legeforeningen enige om å innføre faste stillinger.

Arbeidet vil fortsette

– Vi skal være med å jobbe frem gode forslag til løsninger på styringsproblemene i norsk offentlig sektor, hvor helse er en av hjørnesteinene. Legeforeningen vil fortsette å bidra til en forbedring av det norske samfunn, sa Gjessing.

Legeforeningens innsats i de viktigste helsepolitiske spørsmålene har vært betydelig. Primærhelsemeldingen og den kommende nasjonale sykehusplanen viser at arbeidet for å utvikle helsevesenet aldri slutter.

Hege avsluttet ved igjen å minne forsamlingen på Legeforeningens store styrke, nemlig fellesskapet: – Fra vi ble dannet, og hele veien fram til nå, har vi alle sammen lagt vekt på å kjenne vår fortid og forsøke å forstå den samtiden vi er en del av. Dette for nettopp å kunne forbedre fremtiden.

Anbefalte artikler