Fikk fersk IKT-rapport i hendene

Anders Vollen Om forfatteren
Artikkel

Helseminister Bent Høie var den første politikeren som mottok rapporten om IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten.

Hege Gjessing overrakte den nye IKT-rapporten til Bent Høie. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Da helseminister Bent Høie gjestet Legeforeningens landsstyremøte, fikk han overlevert rapporten IKT-investeringer i spesialisthelsetjenesten. Investeringer og styring. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Legeforeningen av McKinsey & Company.

– Vi forventer at regjeringen, departementet og det nye E-helsedirektoratet tar disse innspillene på alvor, uttalte president Hege Gjessing ved overrekkelsen.

Etterlyser bedre styring av IKT-ressurser

Rapporten er tydelig på at det må en sterkere nasjonal styring og tettere samspill mellom helseforetakene til. Den viser også at mange av prosjektene aldri blir målt opp mot det de skal levere av resultat. – Investeringene til IKT har vokst betydelig de siste årene, og i seg selv har det vært et etterlengtet løft. Men et av spørsmålene rapporten belyser, og som bør følges opp, er hvordan midlene brukes og hva vi får igjen for det, sier Gjessing.

Mindre tid til pasientrettet arbeid

Tiden sykehuslegene har til direkte pasientrettet arbeid har de siste årene gått stadig ned. Fra 60 % for ti år siden til i overkant 40 % i dag. Noe av forklaringen til dette ligger i tungvinte og lite effektive IKT-verktøy. Rapporten har mange forslag til hvordan helsemyndighetene kan styre bedre og legge føringer slik at IKT-verktøyene bedrer både effektiviteten og kvaliteten.

– Hvis det skal være noen realitet i en helsepolitikk som setter pasienten i sentrum, må vi sikre at IKT virkelig forbedrer pasientbehandlingen, og ikke forsinker den, fastslår Gjessing.

Hindres i jobben

McKinseys utredning har primært tatt for seg IKT-utfordringene i sykehusene. Utfordringsbildet i sykehusene påvirker imidlertid også fastlegenes hverdag og annet helsepersonell i kommunene.

Legeforeningen har i en ny spørreundersøkelse spurt både leger og befolkningen om de har opplevd at dataproblemer har ført til forsinkelser. 9 av 10 leger har svart at de opplever at de hindres i jobben sin på grunn av mangelfull IKT.

Hege Gjessing mener funnene er nedslående: – Det sier mye om hvor stort, uforløst potensial som ligger i å benytte gode, formålstjenlige IKT-verktøy.

Hele rapporten kan lastes ned på http://legeforeningen.no/rapporter

Anbefalte artikler