Nyttig om utfordringer i psykososialt hjelpearbeid

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stenmark, Håkon

  Aarethun, Venke

  Krigens ulike ansikt

  Psykososialt arbeid i internasjonale krigsområder. 181 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-321-0225-9

  I denne boken er det en rekke ulike problemstillinger som er viktig å være klar over og endog diskutere. Det er utvilsomt utfordrende og til tider vanskelig å gi god psykososial støtte til personer som rammes av krig og katastrofer. Hvordan kan man som utenforstående hjelpearbeider faktisk gi den støtten som trengs? Hvilke holdninger og engasjement skal den enkelte hjelpearbeideren ha?

  Boken er redigert av psykiatrisk sykepleier Venke Aarethun og psykolog Håkon Stenmark som begge arbeider ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). De har meget lang erfaring fra slikt arbeid. De ti kapitlene er skrevet av ulike forfattere med ulik erfaringsbakgrunn.

  Det er mange temaer som tas opp. Hvordan skal en hjelpearbeider forberede seg til et oppdrag i et kriseområde? Er alle egnet til slikt arbeid? Hvordan bør den mentale forberedelsen før og under oppdrag være? Dette er viktige aspekter. For mange hjelpearbeidere kan arbeid i krigsområder for dem selv være traumatisk. Videre beskrives ulike retningslinjer for krisearbeid, hvordan man skal forholde seg til kulturelle forskjeller, krisehjelp til nordmenn i utlandet og psykososialt arbeid blant barn og familier.

  Noen deler er litt preget av at flere av forfatterne også er aktivister med spesielt søkelys på den israelsk-palestinske konflikten. Det argumenteres for at hjelpearbeideren må være på tydelig parti med dem som er rammet for å kunne yte effektiv psykososial støtte. Det kan også tolkes som om man bør være politisk engasjert, men her er det grunnlag for nyanser og ulike tolkninger. Organisasjoner som arbeider på et rent nøytralt grunnlag, gir også betydelige bidrag i den psykososiale støtten til personer som rammes av kriser og konflikter. Forfatterne argumenterer for at det er viktig for hjelpearbeiderne å ha meget god kjennskap til konflikten og konteksten, og at de bør være villige til å vitne om det som skjer og fordømme overgrep.

  Boken er absolutt nyttig, og flere av kapitlene presenterer også stoff til ettertanke og består av en blanding av erfaringsbasert kunnskap og teori. Bidragsyterne kunne nok med fordel inkludert flere erfaringer fra konflikter og kriser utenfor Midtøsten-området. Det er mange nordmenn med erfaringer fra en rekke andre områder, både i Afrika og Asia. Slike beretninger hadde skapt større bredde.

  Målgruppen er studenter og fagfolk innen helse- og sosialtjenesten, men vil være av interesse for leger, psykologer og andre helsearbeidere som kunne tenke seg å arbeide i utlandet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media