Kan epilepsi kontrolleres metabolsk?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Epileptiske anfall hos mus kan kuperes med laktatdehydrogenasehemmere.

  Antiepileptika virker på nevronenes ionekanaler eller på reseptorer for nevrotransmittere, men har dårlig effekt hos om lag en tredel av pasientene. Det er vist at for noen kan en ketogen diett hjelpe. Dette har vært bakgrunnen for å undersøke om epilepsianfall kan reduseres ved å hemme enzymet laktatdehydrogenase (LDH) hos mus (1).

  LDH-hemming ved bruk av oksamat i en musehjerneskive in vitro reduserte laktatdanningen i nevronene, hyperpolariserte dem og gjorde dem mindre eksitable. Applikasjon av laktat i nevronene affiserte ikke membranpotensialet, men pyruvat, som er nedstrøms for hemmet laktatdehydrogenase, opphevet hyperpolariseringen og gjorde nevronene normalt eksitable. Applikasjon av oksamat i astrocytten i et nevron-astrocytt-par hemmet skytteltrafikken av laktat over til nevronet og hyperpolariserte nevronet. LDH-hemming undertrykte også anfallstendensen i en musemodell. Av 20 ulike antiepileptika som ble brukt i studien, var det ett, nemlig stiripentol, som hemmet laktatdehydrogenase. Et derivat av stiripentol, isosafrol, virket enda bedre.

  – Dette er en spennende studie, sier Karl Otto Nakken, som er overlege ved Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika. – Man har lenge spekulert på om terapiresistent epilepsi blant annet kan skyldes metabolske forstyrrelser i en nevronpopulasjon. Ved vårt sykehus tilbyr vi en ketogen eller modifisert ketogen diett til både barn og voksne med vanskelig kontrollerbar epilepsi. Særlig god effekt av slik diett har pasientgrupper med kjente metabolske encefalopatier, nemlig dem med glukosetransportprotein 1-mangel (GLUT1-deficiency syndrome) og pyruvatdehydrogenasemangel (PDHD), sier han.

  – Jeg var ikke kjent med at stiripentol virket anfallsdempende via LDH-hemming. Stiripentol er et «smalt» antiepileptikum som særlig benyttes hos barn med en sjelden og svært terapiresistent myoklonusepilepsi (Dravets syndrom). Kanskje bør derivatet isosafrol bli gjenstand for kliniske utprøvninger, sier Nakken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media