Blødningsrisiko ved bruk av nye antikoagulantia

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Risikoen for gastrointestinal blødning ved bruk av de nye antikoagulasjonsmidlene dabigatran og rivaroksaban er omtrent som ved bruk av warfarin. Dette viser to amerikanske studier.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

En av fordelene ved de nye perorale antikogulasjonsmidlene er at de kan gis i fast dose uten at det er behov for monitorering av koagulasjonseffekten. Det er nylig publisert to amerikanske kohortstudier der blødningsrisikoen ved bruk av dabigatran og rivaroksaban er sammenliknet med risikoen ved bruk av warfarin i vanlig klinisk praksis (1, 2).

Etter justering for konfunderende faktorer var det ingen sikker forskjell i blødningsrisiko ved bruk av dabigatran og rivaroksaban sammenliknet med warfarin i noen av studiene. Imidlertid var det økt blødningsrisiko hos pasienter over 65 år og særlig hos dem over 75 år.

– Resultatene fra disse to godt utførte studiene bekrefter langt på vei eksisterende kunnskap om blødningsrisiko fra randomiserte, kontrollerte effektstudier, sier overlege Per Olav Vandvik ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet, Gjøvik. – Årlig risiko for alvorlige blødninger ligger på rundt 2 – 3 %. De nye antikoagulasjonsmidlene synes å gi noe økt risiko for gastrointestinale blødninger, spesielt hos eldre og hos dem med lav kroppsvekt, sier han.

– Studier på dette området kan være vanskelige å tolke, blant annet på grunn av usikkerhet omkring utgangsrisikoen for blødninger, subgruppeanalyser med tvilsom reliabilitet eller manglende statistisk styrke, noe som også gjelder disse to studiene. Sannsynligvis vil Norsk selskap for trombose og hemostase snart komme med endringer i sine anbefalinger, sier Vandvik.

Anbefalte artikler