Tydeligere om aktiv dødshjelp

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen endrer formuleringene om aktiv dødshjelp i De etiske regler for leger.

  Leder for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth. Foto: Thomas Barseth Eckhoff
  Leder for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth. Foto: Thomas Barseth Eckhoff

  Rådet for legeetikk har sett behov for å tydeliggjøre og forenkle ordlyden i Etiske regler for leger på området. Et enstemmig landsstyre vedtok rådets forslag til endringer i kapittel 1, § 5: Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp eller assistert selvmord. Det å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling (behandlingsbegrensning) er ikke å regne som aktiv dødshjelp.

  – Vi mener at dette er et godt forslag og i våre øyne er dette forbedring gjennom forenkling, sa leder for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth til landsstyret i Trondheim.

  Det var kommet inn 14 høringssvar og en rekke av innspillene er blitt tatt hensyn til i det endelige forslaget. Den tidligere formuleringen var slik:

  Legen må ved livets avslutning vise respekt for pasientens selvbestemmelsesrett. Aktiv dødshjelp, dvs. tiltak som har til hensikt å fremskynde en pasients død, må ikke anvendes. En lege må ikke hjelpe pasienten til selvmord. Å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp.

  Mer om Rådet for legeetikk på http://legeforeningen.no/etikk

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media