LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Tilliten til forfattere og tidsskrifter er avhengig av åpenhet om økonomiske interessekonflikter

Der solen aldri skinner

Utlending, lege og ny i landet

Nytt språk og ny rolle i et ukjent system. Lite oppfølging og få tilbakemeldinger. Dette er hva 16 utenlandske leger, som deltok i en semistrukturert kvalitativ studie, har opplevd som nyansatt i norsk helsevesen. Tiltak for å bistå utenlandske leger, særlig den første tiden, etterlyses. Utenlandske leger i psykiatrien er likevel mer skeptisk til mentorordninger enn norske kolleger.

Våre utenlandske kolleger

Utenlandske legers opplevelse av å begynne i yrket i Norge

Utenlandske leger i norsk psykiatri – behov for en mentorordning?

Skafoidfraktur

Brudd i båtbeinet, os scaphoideum, oppstår oftest ved fall. Korrekt klinisk undersøkelse og røntgen med fire projeksjoner vil vanligvis være nok for å stille diagnosen. Med gipsbehandling i 12 uker og opptrening vil de fleste oppnå full håndleddsfunksjon. Pseudoartrose kan oppstå ved forsinket diagnose.

Undersøkelse og behandling av brudd og pseudartrose i skafoid

Overbehandling med antibiotika

Luftveisinfeksjoner feilbehandles ofte med antibiotika. Les og lær av historien om en ung mann som fikk unødvendig antibiotikabehandling, bivirkninger av behandlingen og bivirkninger av behandlingen mot bivirkningene.

En ungdom med luftveisplager og kortvarig feber

Uvanlig om det vanlige

Medisinsk sommerlektyre

Hvorfor har ikke kvinner dobbelt opp av genproduktene som bestemmes av genene på X-kromosomet? I dette sommernummeret kan du også lese om radioaktivt vann som helsedrikk, om Pylorica på Anatomen, intervju med Jan Vincents Johannessen, tidligere direktør ved Radiumhospitalet og mye annet, bokanmeldelser og glimt fra Legeforeningens landsstyremøte i mai.

Mannen som misliker ros

Mary Lyon og hypotesen om X-kromosominaktivering Hvem var Pylorica? Kjernesunn drikke Vår styrke ligger i fellesskapet – En stor oppgave Pasientens helsetjeneste under lupen – Pasientene må ha forsvarlige akuttilbud Haltende primærhelsemelding Vil sikre god kvalitet på grunnutdanningen Nobelprisvinner overrasket landsstyret Seks om landsstyremøtet Fikk fersk IKT-rapport i hendene – En stor ære Glimt fra landsstyremøtet Glade prisvinnere Skal ha full åpenhet om samarbeid med andre Tydeligere om aktiv dødshjelp

Anbefalte artikler