()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Alvorlig bradykardi ved samtidig bruk av amiodaron og nye legemidler mot hepatitt C

  Alvorlig bradykardi ved samtidig bruk av amiodaron og nye legemidler mot hepatitt C

  Det er meldt om åtte tilfeller av alvorlig bradykardi eller hjerteblokk hos pasienter som har brukt amiodaron sammen med nye legemidler mot hepatitt C (1). Pasientene har brukt amiodaron sammen med Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir) eller Sovaldi (sofosbuvir) i kombinasjon med Daklinza (daklatasvir). Seks av tilfellene oppstod det første døgnet av behandlingen. De to siste tilfellene oppstod innen 12 dager. En pasient fikk hjertestans og døde, mens to trengte pacemaker.

  Råd til leger

  Bruk av amiodaron til pasienter som behandles med Harvoni eller Sovaldi i kombinasjon med Daklinza, bør kun skje når andre legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser ikke kan brukes.Pasienter som allerede bruker amiodaron må følges nøye ved oppstart med de nye hepatitt C-legemidlene. Amiodaron har svært lang halveringstid og pasienter som har brukt legemidlet de siste månedene må også følges nøye.Pasienten må informeres om risiko for bradykardi og hjerteblokk og rådes til straks å kontakte lege ved langsom puls, svimmelhet eller besvimelse.Vær oppmerksom på at betablokkere og kalsiumblokkere kan forverre eventuell bradykardi.

  Mekanismen bak bivirkningene er ikke kjent, men europeiske legemiddelmyndigheter vurderer sammenhengen som sannsynlig.

  Det er sendt ut Kjære helsepersonell-brev til hjertespesialister og leger som behandler hepatitt C. Preparatomtalen og pakningsvedlegget vil bli oppdatert med den nye informasjonen.

  Hepatitt C-behandling og økt levermetabolisme

  Hepatitt C-behandling og økt levermetabolisme

  Når leverfunksjonen blir bedre på grunn av effektiv behandling, kan dette føre til økt nedbrytning av legemidler som metaboliseres i leveren. Vær spesielt oppmerksom på warfarin. Bedret leverfunksjon kan også gi økt produksjon av koagulasjonsfaktorer og dermed redusere INR. Følg derfor INR nøye hos pasienter som bruker warfarin samtidig med hepatitt C-legemidlene Harvoni, Sovaldi og Daklinza.

  Vær også oppmerksom på mulig økt levermetabolisme av andre legemidler, spesielt de med smalt terapeutisk vindu.

  Tresiba (insulin degludec) kommer ikke på blå resept

  Tresiba (insulin degludec) kommer ikke på blå resept

  Tresiba er godkjent for behandling av diabetes mellitus. Novo Nordisk har søkt forhåndsgodkjent refusjon for behandling av pasienter med diabetes type 1 som ikke oppnår behandlingsmålene til tross for optimal behandling med middels langtidsvirkende eller langtidsvirkende insulinanaloger på grunn av

  • hyppige eller alvorlige nattlige følinger som skyldes insulinbruken

  • store blodsukkersvingninger som ikke gjør det mulig å oppnå akseptabel blodsukkerkontroll

  Tresiba er i dag 67 % dyrere enn Lantus (insulin glargin). Legemiddelverket mener at det ikke er vist at fordelen ved bruk av Tresiba forsvarer merutgiften. Tresiba får derfor ikke forhåndsgodkjent refusjon.

  God sommer!

  Latuda (lurasidon) på blå resept

  Latuda har fått forhåndsgodkjent refusjon til behandling av schizofreni.

  Refusjonsvilkår: Refusjon ytes kun til pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig effekt og/eller har fått uakseptable bivirkninger av andre atypiske antipsykotika. Årsaken til bruk av lurasidon skal dokumenteres i journalen.

  Brintellix (vortioksetin) på blå resept

  Brintellix har fått forhåndsgodkjent refusjon til behandling av depresjon.

  Refusjonsvilkår: Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Årsaken til bruk av vortioksetin skal dokumenteres i journalen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media