Løp og kjøp

Terje Tørrissen Om forfatteren
Artikkel

Gran, Bernt

Hundreår med hodebry

Utilregnelighetens historie. 271 s. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 349

ISBN 978-82-02-42099-4

Historiker, jurist og journalist Bernt Gran har gått meget grundig til verks når han skriver om utilregnelighetens historie og det hodebry den har skapt i den vestlige verden.

De fem hoveddelene heter Introduksjon, Antikken til middelalder, Nordisk utilregnelighet, Angloamerikansk utilregnelighet og Veien videre. Den har også et appendiks – Forbrytelse, straff og straffefrihet – som jeg anbefaler å lese først som en innføring. Dette appendikset inneholder et juridisk og teoretisk rammeverk som kan være greit å ha for å forstå resten av boken. Forfatteren belyser blant annet dagens lovverk omkring utilregnelighet og rettspsykiatriske sakkyndige.

Referanseliste og noter er imponerende. For å kunne fremstille historien om utilregnelighet på en relativt enkel og oversiktlig måte i et så langt historisk perspektiv kreves omfattende kunnskaper både i bredde og dybde. Forfatteren har lyktes med å skrive denne historien på en god måte, men enkelte temaer, eksempelvis beskrivelse av historiske saker (John Hinckley jr., Anders Behring Breivik m.fl.), er etter mitt skjønn forenklet og mangler perspektiver fra flere ståsteder. Han postulerer at alle profilerte og store saker ender med tilregnelighet. Det er kanskje et faktum, men her savner jeg en dybdediskusjon omkring de forskjellige sakene.

Denne boken er først og fremst en historisk fremstilling fra antikken og frem til i dag, i Norge og i den vestlige verden. Som historiker mener jeg at forfatteren har gjort dette på en veldig god måte.

Når det gjelder en mer spesifikk beskrivelse av enkelte lands rettspsykiatriske praksis, har forfatteren etter mitt skjønn ikke behandlet dette i samme dybde som selve historien.

Imidlertid vil jeg sterkt anbefale boken for alle som er interessert i rettspsykiatri. Den er intet mindre enn imponerende, spennende og lettlest, til tross for de (få) svakere sidene.

Anbefalte artikler