Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Turid Brokke Omland, ph.d. Recurrent respiratory papillomatosis – incidence, HPV genotype profile and risk for aggressive disease and high-grade laryngeal neoplasia. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 15.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Roland Rydell, Universitetssjukhuset i Lund, Sverige, John-Helge Heimdal, Haukeland universitetssykehus, og Ragnhild Emblem, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Kjell Brøndbo og Harriet Akre.

Vladimir Kuznetsov, ph.d. Alcohol and tuberculosis: a mixed methods study from North-West Russia. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 19.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Vladimir Shoukhov, Department of Infectious Diseases and Public Health, State University of Medicine & Dentistry, Moskva, Russland, Katarina Hjelm, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Sverige, og Jørgen Gustav Bramness, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Gunnar Bjune, Eva Johasson, Andrey Mariandyshev og Andrej Grzybovski.

Magne Sand Sivertsen, ph.d. Pontine reticulospinal and other bulbospinal projections in the new-born mouse. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 19.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Charlotte Cunningham-Rundles, Mount Sinai Medical Center, New York, USA, Maria Dahle, Veterinærinstituttet, Oslo, og Bent Rolstad, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Marie-Claude Perreault og Joel C. Glover.

Guro Reinholt Melum, ph.d. Mucosal dendritic cells in immune homeostasis and upper airway allergy. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 20.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Philippe Gevaert, Department of Otorhinolaryngology, Gent University, Gent, Belgia, Wytske J. Fokkens, Department of Otorhinolaryngology, University of Amsterdam, Amsterdam, Nederland, og Michael Rory Daws, Seksjon for anatomi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Espen S. Bækkevold og Frode L. Jahnsen.

Espen Eivind Lindholm, ph.d. Perioperative aspects of abdominal aortic surgery; focus on choice of anesthetics. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 21.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Jan van der Linden, Thoraxanestesi & intensivvård, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Olav F. Münter Sellevold, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Kirsten Krohg-Sørensen, Thoraxkirurgisk avdeling, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Knut Arvid Kirkebøen og Jan Erik Otterstad.

Elen Gjevik, ph.d. Psychiatric comorbidity in children with autism spectrum disorder – from genes to clinical characteristics. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Søren Dalsgaard, Center for Registerforskning, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, Danmark, Maj-Britt Posserud, Uni Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Vest, Bergen, og Erik Falkum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ole A. Andreassen, Eili Sponheim og Anne M. Myhre.

Christopher Stephen Inchley, ph.d. Immune regulation and RNA interference in the aetiology of Respiratory syncytial virus disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 27.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Louis Bont, Wilhelmina Children’s Hospital, University Medical Center Utrecht, Utrecht, Nederland, Henrik Døllner, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Babill Stray-Pedersen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Britt Nakstad og Hans Olav Fjærli.

Kirsten Valebjørg Knutsen, ph.d. Vitamin D – muscle strength, pain and headache. The effect of supplementation. Utgår fra Institutt for helse og samfunn. Disputas 29.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Karl Michaëlsson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi, Uppsala universitet, Sverige, Guri Grimnes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, og Jøran Hjelmesæth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Per Lagerløv og Mette Brekke.

Henriette Veiby Holm, ph.d. A study of postprostatectomy incontinence: definitions, clinical measurements, and outcome of surgical treatment. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Christian Beisland, Avdeling for urologi, Haukeland universitetssykehus, Lisbeth Nerstrøm Salling, Urologisk avdeling, Rigshospitalet, København, Danmark, og Stein Olav Kvaløy, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Alv A. Dahl.

Gerd Cecilie Dobloug, ph.d. Clinical epidemiology of the idiopathic inflammatory myopathies. A population-based study from South-east Norway. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 29.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Jiri Vencovsky, Institute of Rheumatology, Charles University, Praha, Tsjekkia, Ingrid Lundberg, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Solna, Sverige, og Tillmann Uhlig, Ortopedisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Øyvind Molberg.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Lars Fjetland, ph.d. Endovascular stroke treatment at Stavanger University Hospital. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 8.5. 2015.

Bedømmelseskomité: John Hald, Oslo universitetssykehus, Rolf Salvesen, Universitetet i Tromsø, og Marit Grønning, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Martin Kurz, Jan Petter Larsen, Kathinka Dæhli Kurz og Sumit Roy.

Solbjørg Makalani Myrtveit, ph.d. Risk factors for development and maintenance of chronic whiplash. Utgår fra Klinisk institutt 2. Disputas 13.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Trudie Chalder, King’s College, London, Storbritannia, Ragnhild Elise Ørstavik, Nasjonalt folkehelseinstitutt, og Jon Hardie, Universitetet i Bergen.

Veiledere: Børge Sivertsen, Ingvard Wilhelmsen og Jens Christoffer Skogen.

Ellen Berget, ph.d. Lymphoma niches and microenvironment in the pathogensis, prognosis and treatment of B-cell lymphomas. Utgår fra Klinisk institutt 1. Disputas 27.5. 2015.

Bedømmelseskomité: Klaus Beiske, Oslo universitetssykehus, Marianne Brodtkorb, Oslo universitetssykehus, og Olav Mella, Universitetet i Bergen.

Veileder: Olav Karsten Vintermyr.

Anbefalte artikler