Viktig om å møte døden som fagperson

Hartwig Kørner Om forfatteren
Artikkel

Birkler, Jacob

Døden i et professionelt perspektiv

De svære valg. 159 s, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2015. Pris DKK 200

ISBN 978-87-17-04439-5

Denne boken omhandler noe av det vanskeligste vi må forholde oss til – døden. I vårt moderne, åpne og pluralistiske samfunn, med et tilsynelatende stadig sterkere grep på livet, skaper døden nye etiske og juridiske dilemmaer, ikke minst for involverte fagpersoner. Det er her denne boken tar sitt utgangspunkt.

Forfatteren Jacob Birkler er filosof og psykolog fra Aarhus Universitet og har en ph.d.-grad innen medisinsk etikk. Som formann i Det Etiske Råd i Danmark siden 2011 er han kjent som en engasjert foreleser og samfunnsdebattant.

Boken består av fem kapitler som berører de hyppigste etiske utfordringene vi møter i den medisinske hverdagen: Behandling eller behandlingsstopp, Livet med døden, Aktiv dødshjelp, Organdonasjon og Efter døden – kroppen mellom person og ting.

Forsøket på å belyse møtet med døende og deres pårørende som profesjonsutøver er et veldig ambisiøst prosjekt når omfanget er på 159 sider, hvorav mer enn 20 sider er litteraturhenvisninger. Men forfatteren lykkes godt med å tegne tydelige scenarioer, og den omfattende litteraturlisten hjelper leseren som ønsker å fordype seg videre.

Forfatteren lykkes også fordi han bruker mange dialektiske formuleringer som treffer problemstillingene svært godt. Han innleder kapitlet Livet med døden ved å si at: «Målet er et værdimæssigt greb i praksis og ikke blot løsrevne værdibegreber om praksis.» Et annet eksempel er hvordan valg av formuleringer legger premissene for debatten om etiske utfordringer når han viser at begrepet «aktiv dødshjelp» kan oppfattes både som «aktiv hjelp til døden» (eutanasi), og «aktiv hjelp til den døende», palliativ behandling. På denne måten avsløres flertydigheter i språket som kan «forføre, anspore til diskusjon og avspore i debatten».

Utgangspunktet er naturlig nok det danske samfunnet, der mye kan sammenliknes med norske forhold, selv om det også er forskjeller. Dette reduserer på ingen måte bokens verdi, men øker den heller ved å vise at man kan finne frem til ulike løsninger for ett og samme problem.

Forfatteren er også tydelig på at et profesjonelt perspektiv på døden ikke er nok alene – for å lykkes i møtet med døende og deres pårørende må den profesjonelle tilnærmingen være basert på et personlig forhold til døden hos den profesjonelle hjelperen. Dette personlige forholdet oppleves gjerne som noe man må arbeide med til enhver tid – og denne boken er utvilsomt et nyttig bidrag i denne prosessen for alle som i tjenesten for livet, møter døden.

Anbefalte artikler