Vektendring etter menopausen gir flere brudd

Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

Både vekttap og vektøkning etter overgangsalderen er assosiert med økt antall brudd. Det viser en ny studie.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Etter menopause øker beinresorpsjonen og risikoen for osteoporose. I en amerikansk studie som nylig er publisert i BMJ, har man undersøkt bruddfrekvensen hos kvinner med vektendring etter menopausen (1).

Over 120 000 postmenopausale kvinner ble veid med tre års mellomrom og fulgt i 11 år (median). Kvinner med stabil vekt utgjorde kontrollgruppen. De som hadde gått ned i vekt, hadde 65 % høyere forekomst av hoftebrudd (hasardratio 1,65; 95 % KI 1,49 – 1,82) og høyere forekomst av brudd i armer, rygg og bekken enn kontrollgruppen. De som hadde gått opp i vekt, hadde høyere forekomst av brudd i både over- og underekstremiteter. Ufrivillig vekttap ga økt risiko for brudd i hofter og rygg, mens villet vektnedgang økte risikoen for brudd i underekstremitetene, men beskyttet mot brudd i hoften.

– Studiepopulasjonen er representativ og funnene har relevans for norske forhold, sier Lars Nordsletten, som er professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Det er kjent fra tidligere at ikke-planlagt vekttap gir økt risiko for brudd, antakelig fordi vekttap er et uttrykk for underliggende sykdom. Men det at planlagt vekttap også øker risikoen for brudd, er ikke dokumentert før. Det samme gjelder for funnet om at vektøkning gir økt risiko for brudd i overekstremitetene. Studien tyder på at det er signaloverføringer mellom fettvev og bein som vi ikke har oversikt over. Dette reiser nye spørsmål det bør forskes på, sier han.

Anbefalte artikler