Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Lise Mørkved Helsingen

Leder

Siv Cathrine Høymork

Brev til redaktøren

Hege Gjessing
Tore Sanner
Tom K. Grimsrud

Rettelser

Kommentar og debatt

Jan Oldenburg
Hege Sagstuen Haugnes
Olav Dahl
Åsa Karlsdottir
Carl W. Langberg
Olbjørn Klepp
Arne Solberg
Torgrim Tandstad
Ewa Ness
Trude Fixdal
Johan L. Torper
Inger Jakobsen
Arne Thomassen
Kari Aarøen
Bjørg Antonsen
Kari-Venke Lindkvist
Helga Skåden
Torgeir Vethe
Knut-Erik Hymer
Sveinung Berntsen
Elling Bere
Monica Klungland Torstveit

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Liv-Ellen Vangsnes

Intervju

Jannike Reymert

Oversiktsartikkel

Ane Brandtzæg Næss
Anna Luise Kirkengen

Klinisk oversikt

Karl B. Alstadhaug
Hilde Karen Ofte

Medisinen i bilder

Kristoffer Ommundsen
Hilde Selsås

Noe å lære av

Marte-Helene Bjørk
Ivar Otto Gjerde
Charalampos Tzoulis
Rune Johan Ulvik
Laurence Albert Bindoff

Kronikk

Bjarne Robberstad
Marte Lauvsnes
Rita Konstante

Språkspalten

Øystein B. Tandberg
Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Skaar Fjellhaug

Anmeldelser

Anna Luise Kirkengen
G. Cecilie Alfsen

Legelivet

Mats Julius Stensrud
Christopher Elnan Kvistad
Elisabeth Mallberg
Tone Tveit
Mildrid Clementsen

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Ellen Juul Andersen
Frode Gallefoss
Ellen Juul Andersen

Gjesteskribent

Hans Marius Graasvold