m2015/15
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Rettelser
Kommentar og debatt

Alle selvmord skyldes ikke behandlingssvikt

Nyheter fra Statens legemiddelverk
Verdens helse
Intervju
Oversiktsartikkel
Klinisk oversikt
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media