Rekanalisering ved akutt hjerneinfarkt

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Intravenøs trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt kan være trygt selv om det foreligger kontraindikasjoner. Effekten kan være avhengig av blant annet kroppstemperatur og røyking.

  Christopher Elnan Kvistad. Foto: Anne Sidsel Herdlevær
  Christopher Elnan Kvistad. Foto: Anne Sidsel Herdlevær

  Intravenøs trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt for å oppnå rask rekanalisering har mange kontraindikasjoner, noe som begrenser behandlingsmulighetene. Forskning på bruken, sikkerheten og effekten av denne metoden er viktig for å oppnå en god behandling.

  I doktorgradsarbeidet brukte vi et prospektivt slagregister med mer enn 2 500 pasienter innlagt ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus i perioden 2006 – 13 med hjerneinfarkt. Av pasientene som fikk trombolytisk behandling hadde halvparten kontraindikasjoner mot behandlingen. Metoden så imidlertid ut til å være trygg og effektiv selv om enkelte kontraindikasjoner forelå. Dette antyder at dagens kontraindikasjoner kan være for strenge, noe som bør undersøkes videre i fremtidige randomiserte studier.

  Hos pasientene som fikk trombolytisk behandling fant vi en uavhengig assosiasjon mellom rask bedring av nevrologiske symptomer og en høyere kroppstemperatur ved innkomst. Dette tyder på at metoden er mer effektiv ved høyere kroppstemperaturer. Funnet kan forklare hvorfor man i studier ikke har funnet effekt av hypotermibehandling ved hjerneinfarkt.

  I tillegg så vi en sammenheng mellom godt nevrologisk utfall ved utreise og røyking hos pasienter behandlet med trombolyse. Vi så ikke tilsvarende sammenheng hos pasientene med akutt infarkt som ikke fikk trombolytisk behandling. Dette kan tyde på at røykere har tromber som er bedre egnet for denne metoden sammenliknet med ikke-røykere.

  Disputas

  Christopher Elnan Kvistad disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 20.2.2015. Tittelen på avhandlingen er Recanalization in cerebral ischemia – a register-based study.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media