Funksjonell nevrokirurgi ved Tourettes syndrom

Inge Rasmus Groote Om forfatteren
Artikkel

Dyp hjernestimulering i basalgangliene kan gi god symptomkontroll ved alvorlig Tourettes syndrom.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Dyp hjernestimulering er en etablert behandling av flere bevegelsesforstyrrelser som Parkinsons sykdom, tremortilstander og dystoni (1).

I en studie publisert i Lancet Neurology ble det satt inn bilaterale elektroder i globus pallidus internus hos 15 pasienter med alvorlig Tourettes syndrom (2). Pasientgruppen ble så randomisert i to grupper, der halvdelen hadde pulsgeneratoren slått i tre måneder fulgt av tre måneder der den var slått av, mens de resterende hadde generatoren først slått av i tre måneder fulgt av tre måneder der den var slått . Hjernestimulering ga signifikant reduksjon i både motoriske og vokale tics. I perioden etter at den randomiserte delen av studien var avsluttet, var symptomene enda mindre uttalte, fordi man fikk anledning til å finjustere hjernestimuleringen.

– Vi har allerede gjort flere inngrep av denne typen på pasienter med Tourettes syndrom ved Oslo universitetssykehus, forteller Espen Dietrichs, som er avdelingsoverlege og professor ved Nevrologisk avdeling. – Foreløpig har denne behandlingen vært ansett som eksperimentell, men resultatene har vært svært gode og i tråd med denne studien. Det at metoden nå er dokumentert i en kontrollert, dobbeltblindet studie, viser at dyp hjernestimulering bør etableres som et tilbud til utvalgte pasienter med Tourettes syndrom og særlig plagsomme tics, sier Dietrichs.

Anbefalte artikler