Proteinet CCN2 beskytter hjertemuskelceller

Ingvild Tronstad Moe Om forfatteren
Artikkel

Proteinet CCN2 kan beskytte hjertemuskelceller mot skade forårsaket av oksygenmangel og redusere størrelsen på hjerteinfarkt i isolerte musehjerter.

Ingvild Tronstad Moe. Foto: Kristin Ellefsen

Proteinet CCN2 kan bli produsert i de fleste vev i kroppen og er høyt uttrykt i hjertet i fosterlivet, men produseres kun i små mengder i voksne, friske hjerter. Mengden av CCN2 i hjertet øker imidlertid kraftig ved tilstander som hjerteinfarkt, hypertrofi og hjertesvikt. Proteinets virkning på hjertemuskulaturen er likevel fortsatt ukjent.

I mitt doktorgradsarbeid har jeg studert potensielle gunstige effekter av CCN2 i hjertet. Vi fant at dette proteinet økte hjertemuskelcellenes toleranse mot hypoksi-/reoksygeneringsskade og oksidativt stress via den intracellulære signalveien PI3-kinase/Akt/GSK-3β, som også tidligere er beskrevet å beskytte hjertemuskelceller. CCN2 reduserte størrelsen på hjerteinfarkt betydelig (58  % versus 34  % nekrotisk hjertevev, p < 0,001) når proteinet ble tilført etter iskemi i isolerte musehjerter som ble utsatt for simulert hjerteinfarkt. I tillegg reduserte CCN2 hypertrofi forårsaket av angiotensin II-stimulering eller strekk av hjertemuskelceller.

En mulig klinisk bruk av CCN2 kunne være som et farmakologisk middel for å redusere størrelsen på hjerteinfarktet, for eksempel ved at CCN2 gis lokalt i koronararterier i forbindelse med utblokking (PCI) av en tilstoppet arterie. Kunnskapen om den integrerte funksjonen til CCN2 i den intakte organismen hos mennesker er imidlertid fortsatt mangelfull.

Disputas

Ingvild Tronstad Moe disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 26.2. 2015. Tittelen på avhandlingen er Investigations on signaling pathways and functions of CCN2 in the heart.

Anbefalte artikler