Klinisk oversikt

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

I dette nummer av Tidsskriftet publiseres den første artikkelen i vår nye sjanger Klinisk oversikt. Dette er narrative oversiktsartikler basert på forfatterens egen erfaring og et skjønnsmessig litteraturutvalg. Artiklene vil bli indeksert i PubMed på vanlig måte.

Det er vårt håp at en god klinisk oversikt skal være som en god forelesning, der erfarne spesialister på en pedagogisk og praktisk nyttig måte gir til beste sin subjektive utvelgelse og vekting av flere typer erfaring. Med et slikt formål er det ofte verken hensiktsmessig eller mulig med full transparens og reproduserbarhet i litteratursøket, noe vi fortsatt vil kreve for våre tradisjonelle oversiktsartikler. For å tydeliggjøre forskjellen har vi valgt å skille ut Klinisk oversikt som en egen sjanger.

Systematiske oversiktsartikler og metaanalyser blir stadig viktigere referansepunkter for klinisk praksis. Likevel har alle de generelle medisinske tidsskriftene ulike former for klinisk baserte narrative oversiktsartikler. I en kompleks verden trengs flere typer kunnskap.

Anbefalte artikler