Vil påvirke i høstens store helsepolitiske saker

Anne Ringnes Om forfatteren
Artikkel

De 520 medlemmene i Nord-Trøndelag legeforening har fått ny leder som ønsker mer aktivitet.

Det nye styret: Anders Todal, Martin Ording Helgesen, Gaute H. Nilsen (leder), Stephan Schüler, Dragan Zerajic, Mathis Heibert, Jørund Resell og Rolf Larsen. Astrid Meistad var ikke til stede. Foto Anne Ringnes

Gaute H. Nilsen, psykiater ved sykehuset i Levanger ble enstemmig valgt på årsmøtet på Inderøy. Han har fire års fartstid som styremedlem.

– Jeg ønsker å påvirke politikere, rådmenn og sykehusdirektører i høstens to store helsepolitiske saker; primærhelsemeldingen og nasjonal sykehusplan. Vi må jobbe både lokalt og sentralt, sa han til årsmøtet.

– Målet er å engasjere medlemmene på tvers av arbeidssted og spesialitet, slik en lokalforening bør. Økt aktivitet fra styrets side vil være en god begynnelse, mener Gaute H. Nilsen.

– Lokalsykehusene våre i Namsos og Levanger har en viktig funksjon i Nord-Trøndelag som har mange små kommuner og spredt bosetting. Helse Nord-Trøndelag er faktisk fylkets største arbeidsgiver. Vår stemme skal de folkevalgte fra fylket få høre i debatten om nasjonal sykehusplan, lover Nilsen.

Anbefalte artikler