LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Man kan si noe om det meste, men måten man gjør det på er avgjørende

Ett år som medisinsk redaktør

Telomerer og barnehelse

Telomerer er repetitive DNA-sekvenser på kromosomenes endestykker. Korte telomerer har vært knyttet til økt sykelighet og dødelighet. Flere studier viser også en sammenheng mellom korte telomerer og belastende forhold i barns oppvekst, men funnene er ikke entydige.

Er en belastet barndom knyttet til kortere telomerer?

Klasehodepine

Klasehodepine kjennetegnes av tilbakevendende anfall med sterke smerter bak eller rundt ett øye, ledsaget av autonome symptomer på samme side av ansiktet. Motorisk rastløshet er også karakteristisk. Tilstanden er relativt sjelden, årsaken uklar og behandlingen vanskelig.

Klasehodepine

Nitrogenmonoksid ved akutt hjertesvikt?

Pasienter med hjertesykdom er mer utsatt for peroperative kardiovaskulære komplikasjoner. En pasient med kronisk hjertesvikt fikk alvorlig surstoffmangel under narkose, men ble svært mye bedre etter tilførsel av nitrogenmonoksid. Dette er en lite utprøvd og lite dokumentert behandling. Når kan bruk av slik eksperimentell behandling forsvares?

Legehelter – og antihelter

En kvinne i 70-årene med dekompensert hjertesvikt under operasjon

Alder, alvor og prioritering

Prioritering i helsetjenesten er både nødvendig og vanskelig. Hvordan har sentrale prioriteringskriterier som sykdommens alvorlighet, tiltakets effekt og kostnadseffektivitet vært gjennomført i praktisk klinisk medisin? Er det mulig å bruke alvorlighetsgrad som prioriteringskriterium uten samtidig å aldersdiskriminere?

Prioriteringskriterier i helsetjenesten

Alder og alvor

Anbefalte artikler