()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stoltheten over å være en del av legekollegiet, og over å være lege, har økt med alt jeg har opplevd og med alle jeg har møtt i løpet av mine år som tillitsvalgt i Legeforeningen.

  Tiden er inne for å pakke sakene og «flytte ut» av Legenes hus. Jeg har vært tillitsvalgt i ti år, åtte på fulltid. For en glede det har vært!

  Som flere andre ble jeg overtalt til å bli tillitsvalgt og jeg undrer meg fremdeles over den vendingen yrkeslivet tok. Opplevelsene og erfaringene har gjort at jeg benytter enhver anledning til å oppfordre andre til å gripe uventede muligheter. I forkant kan oppgaver virke svært store. Samtidig har mange av oss et iboende ønske om å strekke oss litt lenger og utvide komfortsonen. Føler en det slik er det bra å ta utfordringer, fordi de kan føre til økt personlig frihet, en frihet som i neste runde gjør at andre kan få økt frihet. Jeg har selv hatt stor nytte av å erfare dette, og jeg har igjen og igjen blitt imponert av kolleger som har sagt ja, tatt ansvar, og som har vokst mye på det. Så en hovedglede for meg har vært den menneskelige faktoren. Jeg sender varme og takknemlighet til alle støttespillere, rådgivere, lærere, venner, arbeidskamerater, joggevenner og flere.

  Legeforeningens hovedformål er å jobbe for bedre rammer og vilkår for leger i Norge, inkludert opplæring, arbeidsmiljø og kollegialitet, og bedre folkehelse. Arbeidet krever langsiktighet. Fra å komme fra anestesien hvor rask og konkret handling ofte er absolutt nødvendig, var overgangen til å tenke i måneder og år veldig stor. Forståelsen av at prosesser har betydning i seg selv har økt, og at hvilke strategier en velger og hvordan en framstår underveis, er en vesentlig del av arbeidet. Som hovedregel er jeg uenig i at mål helliger midler; i de aller fleste tilfeller er motsatt strategi mye mer effektivt. Nettopp fordi alt vi gjør involverer andre mennesker.

  Jeg har oppfattet sakene vi har jobbet med som svært viktige. Å legge vekt på noen hovedområder og konsentrere oss om dem, har gjort vervet meningsfylt fra dag til dag. Arbeidet for faste stillinger, bedre IKT-løsninger, mer velfungerende styringssystemene og utvikling av fastlegeordningen og legevakt har skapt visjoner og struktur gjennom et år av gangen og i løpet av årene som helhet. I alle sakene er det langt igjen til mål. Jeg føler meg imidlertid fullstendig trygg på at arbeidet tas videre av dem som kommer etter, på samme måte som jeg, og resten av den nåværende gjengen, videreførte en arv fra dem som var her før oss.

  Hver eneste dag, i alt mitt arbeid, har det vært helt avgjørende at jeg har hatt med meg vissheten om at jeg er talsperson for og jobber på vegne av hele legekollegiet i Norge. Stoltheten over å være en del av dette kollegiet, og over å være lege, har økt med alt jeg har opplevd, alle jeg har møtt. Så tusen, tusen takk for meg! Og hjertelig velkommen til Marit Hermansen som begynner å jobbe for dere tirsdag 1. september.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media