Mindre demens blant overvektige?

Inge Rasmus Groote Om forfatteren
Artikkel

Undervektige blir oftere demente, og overvekt synes å gi relativ beskyttelse mot å utvikle demens, ifølge en nylig publisert studie.

Demens og fedme er vanlige tilstander som øker i forekomst, og det er antydet at overvekt predisponerer for demens, slik det gjør for mye annen sykdom.

I en nylig publisert observasjonsstudie i Lancet Diabetes & Endocrinology med nesten to millioner briter i alderen 44 – 66 år falt risikoen for å utvikle demens innen ni år med økende kroppsmasseindeks (BMI) (1). Svært overvektige personer (BMI > 40 kg/m²) hadde 29  % lavere risiko for å utvikle demens sammenliknet med normalvektige (BMI rundt 25 kg/m²). Undervektige (BMI < 20 kg/m²) hadde 34  % høyere risiko for å utvikle demens.

– Denne studien støtter den konvensjonelle oppfatningen om et «overvektsparadoks», nemlig at overvekt midt i livet gir økt risiko for kognitiv svikt og demens, mens overvekt i høy alder beskytter (2), sier professor i nevrologi Tormod Fladby ved Akershus universitetssykehus. – Studien inkluderer flest pasienter med demens i relativt ung alder, og det ble søkt etter demens, Alzheimers sykdom, lewylegemesykdom og Picks sykdom, men ikke cerebrovaskulær sykdom og vaskulær demens. Det er ikke tatt hensyn til hypertensjonsbehandling, tromboseprofylakse og andre forhold som kan påvirke sammenhengen mellom ernæringsstatus og demens, påpeker Fladby.

Interaksjonen mellom Alzheimers sykdom og cerebrovaskulær sykdom er sannsynligvis viktigere i høyere aldersgrupper. Før et eventuelt overvektsparadoks kan avskrives, må man skaffe data som beskriver demenssykdommer separat, inkludert vaskulær demens, i aldersgruppene der demens er vanligst, sier Fladby.

Anbefalte artikler