Unormalt feste av navlesnoren øker risiko for blødning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Velamentøst eller marginalt feste av navlesnoren er forbundet med økt risiko for komplikasjoner i fødselens etterbyrdsfase.

  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

  Navlesnoren er vanligvis festet på morkaken, men kan i noen tilfeller ha et unormalt feste i fosterhinnen (velamentøst feste) eller i kanten av morkaken (marginalt feste). Et unormalt navlesnorfeste er forbundet med økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet og økt perinatal mortalitet. En nylig publisert studie har undersøkt om unormalt navlesnorfeste øker risikoen for komplikasjoner i etterbyrdsfasen av fødselen (1).

  Studien er basert på data fra Medisinsk fødselsregister og man har sett på alle vaginale enkeltfødsler i perioden 1999 – 2011 (N = 628 680). Unormalt navlesnorfeste var assosiert med økt risiko for komplikasjoner i etterbyrdsfasen, og risikoen var høyere ved velamentøst enn ved marginalt feste. I tilfellene med velamentøst feste hadde 5,6  % behov for manuell uthenting av morkaken, mot 1,1  % ved ikke-velamentøst feste (oddsratio 5,21; 95  % KI 4,71 – 5,76), og det var økt risiko for utskrapning (oddsratio 3,29; 2,87 – 3,77) og postpartumblødning (oddsratio 2,06; 1,77 – 2,39).

  – Dette er en vel gjennomført populasjonsbasert studie fra Norge der styrken ligger i studiens størrelse. Dette gjør det mulig å studere tilstander som forekommer sjelden, sier Kari Flo, overlege ved Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø.

  – Velamentøst og marginalt feste av navlesnor kan diagnostiseres med ultralydundersøkelse i svangerskapet, men dette er ikke en del av den rutinemessige undersøkelsen som tilbys gravide i dag. Hvordan et slikt funn bør følges opp videre under svangerskap og fødsel er ikke klart. Det kan være aktuelt å studere nytteverdien av å identifisere velamentøst og marginalt feste av navlesnor ved ultralydundersøkelse, sier Flo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media