Forstyrrelser gir økt stress på operasjonsstuen

Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

Distraksjoner på operasjonsstuen kan øke stress og føre til dårligere samarbeid i operasjonsteamet, viser en ny studie.

Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Operasjonsstuen er et sted med høye krav til prestasjon og samarbeid. En kirurg og en atferdsforsker var til stede ved 90 operasjoner og studerte hvordan distraksjoner påvirket operasjonsteamet (1).

Studien viste at distraksjoner er vanlig – i 98  % av de studerte operasjonene ble teamet distrahert av f.eks. irrelevant prat, personell som kom innom, telefoner som ringte eller utstyr som ikke fungerte. Mange eller intense distraksjoner korrelerte med dårligere samarbeid og dårligere ytelse hos operasjonsteamet, økt stress hos sykepleierne og økt opplevd arbeidsmengde hos anestesilegene.

– Det er gjort for lite på dette feltet, sier Christine Gaarder, som er gastrokirurg, ph.d. og leder for Avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus. – Forfatterne setter søkelys på viktige aspekter rundt teamarbeid og stressfaktorer i kirurgiske omgivelser. Det virker kanskje selvsagt at avbrytelser påvirker kommunikasjon, stressnivå og ytelse, men når det dokumenteres, får man øynene opp for utfordringen som ligger i å gjøre noe med det, sier hun.

– Studien er en godt designet kvalitativ observasjonsstudie og minner om behovet for disiplin på operasjonsstuen. Den er ikke designet for å måle effekt på behandlingskvalitet og forekomst av komplikasjoner, og slike studier etterlyses. Resultatene er høyst relevante også for norske forhold og burde stimulere til mer systematisk kvalitetssikring og evaluering av klinisk virksomhet, sier Gaarder.

Anbefalte artikler