Ikke lett å lese – ikke lett å huske

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lindsay, D. Stephen

  Kelley, Colleen M.

  Yonelinas , Andrew P.

  Remembering

  Attributions, processes, and control in human memory. 381 s, tab, ill. New York, NY: Psychology Press, 2014. Pris USD 65

  ISBN 978-1-84872-554-6

  Boken er et festskrift til den amerikanske psykologen Larry Jacoby, basert på et symposium arrangert til hans ære. Larry Jacoby er kjent for å fremme den oppfatning at kognisjon ikke er sammensatt av separat virkende, uavhengige delprosesser, som persepsjon, bedømmelse, hukommelse osv., men snarere bør forstås som et komplekst samspill av slike kognisjonskomponenter. Til studiet av dette samspillet har Jacoby og hans elever og kolleger utviklet en spesiell metodisk tilnærming kalt «prosessdissosiering». Med denne metoden er særlig samspillet mellom viljestyrte kontrollprosesser og mer automatiske kognisjonsprosesser blitt undersøkt.

  På et forskningsmøte mellom kolleger engasjert i felles problemstillinger og felles metodebruk vil naturligvis mye av kommunikasjonen møtedeltakerne seg i mellom ta mange forutsetninger for gitt og kjent. De fleste innleggene er for den mer allment orienterte leseren, selv med generell kunnskap om samtidens kognisjonspsykologi, altfor «tekniske» til at den fremlagte forskningens mer grunnleggende betydning når frem til leseren. Den som ønsker å danne seg et inntrykk av hvordan moderne kognisjonsforskning studerer hukommelse, vil imidlertid få en god orientering.

  Blant de 22 kapitlene finnes dog noen som med brukbart utbytte kan leses uten kjennskap til forskningstradisjonens tekniske detaljer, for eksempel om hukommelsens pålitelighet, feilattribusjon av hukommelseskilder og trenbarhet av strategier for glemselskompensasjon.

  Som nevnt er et gjennomgangstema samspillet mellom automatiske og kontrollerte kognisjonsprosesser. Når vi eksempelvis husker en bestemt informasjon, vil gjerne noen «minnespor» melde seg av seg selv. Andre vil man gjerne måtte søke mer eller mindre systematisk etter. Kognisjonskomponenter utenfor egenkontroll vil stadig påvirke igangværende mental aktivitet som ofte kan være ulike sorter oppgavemestring. For eldre gjelder typisk tiltakende svekket hemming av irrelevante automatiske prosessers virke. Her berøres et område hvor mer kunnskap forhåpentlig kan ventes omsatt i praktisk nyttige hjelpetiltak.

  Det ligger i et festskrifts form en tone av hyllest. Festskrifter er derfor sjelden kilden til den mest kritiske diskusjonen av en forskers eller forskningsgrens bidrag. Fortjenstfullt belyser man i mange kapitler den nære sammenhengen som råder mellom oppmerksomhet og hukommelse. Svekket konsentrert oppmerksomhet, under innlæring og informasjonsregistrering, er minnets viktigste utfordrer. For andre enn eksperten er boken ikke lett å lese, og dermed vanskelig å huske.

  Med sin fokuserte vinkling er målgruppen nok mer forskeren enn den allment nysgjerrige leseren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media