Tredimensjonal printing ved trakeobronkomalasi

Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

Individuelt tilpassede skinner kan produseres i tredimensjonale printere og brukes i behandling av barn med defekt bronkievegg.

Ved bronkomalasi er brusken i bronkieveggene unormalt svak, noe som kan føre til luftveisobstruksjon. Når trachea er involvert, betegnes tilstanden trakeobronkomalasi. Tilstanden forekommer oftest hos barn under seks måneder. I et pilotforsøk ble tre gutter i alderen 3 – 16 måneder og med livstruende trakeobronkomalasi reddet av tilpassede skinner produsert i en tredimensjonal printer (1).

Den tredimensjonale printeren, styrt av målinger fra CT-avbildninger av de svake bronkialsegmentene, laget skiver bestående av polykaprolakton. Skivene ble satt sammen til en skinne som var foldet og hadde en langsgående åpning så den kunne vokse med barnets vekst. Skinnene ble satt utenpå de defekte bronkiesegmentene, og slimhinnen ble festet til innsiden av skinnene, uten å ødelegge slimhinnens mukociliære funksjon. Skinnene vil resorberes etter 24 – 30 måneder, når bronkiedefekten vil ha helet spontant. Pulmonale og ekstrapulmonale komplikasjoner gikk raskt tilbake hos alle barna. Hos gutten som hadde hatt skinnen lengst (39 måneder), ble lumendiameter i løpet av det første året normalisert, og senere økte diameterne parallelt på syk og frisk side.

– De siste årene har tredimensjonal printing fått flere nye anvendelsesområder innen medisinen, sier Ole Jakob Elle, som er seksjonsleder for teknologisk forskning ved Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus. – For eksempel lages modeller av barnehjerter med unormal anatomi i myk plast, til å snitte i, for å planlegge kirurgisk behandling. Sammen med barnekardiologer og hjertekirurger utreder vi nå denne teknologien, forteller Elle. Denne artikkelen viser en enda mer «spenstig» anvendelse, mener han.

– En videre utvikling kan være at menis-ker regenererer ved at plastmodeller lokker til seg stamceller og danner nytt vev. Nye organer basert på tredimensjonal printing kan også komme til å revolusjonere organtransplantasjonen, spår han.

Anbefalte artikler