Legens venteværelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1152 – 3

  I Tidsskriftet nr. 12 – 13/2015 s. 1152 og 1153 sist i fotokrediteringene skal det stå: © Kåre Kivijärvi/BONO 2015

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media