Legens venteværelse

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1152 – 3

I Tidsskriftet nr. 12 – 13/2015 s. 1152 og 1153 sist i fotokrediteringene skal det stå: © Kåre Kivijärvi/BONO 2015

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler