– Vær aktiv og bli med

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Var oppfordringen fra leder Jan Robert Johannessen i Rogaland legeforening da de hadde medlems- og årsmøte i Stavanger i begynnelsen av juni.

Gjenvalgt leder Jan Robert Johannessen, Rogaland legeforening Foto: Heidunn S. Nordtveit

Rogaland legeforening har god økonomi og Johannessen ga en stor del av æren for denne situasjonen til en særs dyktig kurskomité.

– De holder et imponerende tempo med god hjelp av velvillige sykehuskolleger og sammen med sekretæren i foreningen Heidunn S. Nordtveit. Situasjonen gir oss handlefrihet til å prøve ut spennende tiltak for våre medlemmer, sa Johannessen.

Handlefriheten bruker de nå blant annet til å kjøre i gang en ny «Nettverksgruppe for legeledere» – en gruppe som møtes regelmessig og hvor innholdet i samlingene er knyttet opp til deres hverdag som ledere. Etter gode evalueringer fra den første gruppen i fjor tilbyr foreningen dette til en ny gruppe leger i mellomlederstillinger.

Frikjøp av leger

Overskuddet fra kurskomiteen gir Rogaland legeforening mulighet til å frikjøpe næringsdrivende leger. Med samhandlingsreformen er det et økende behov for å delta på ulike samhandlingsarenaer. Foreningen har anledning til å arrangere temamøter og har tidligere i år hatt medlemsmøter der blant annet faste stillinger, prioritering og IKT var temaer.

Rogaland legeforening arrangerer sosiale sammenkomster og har i flere år støttet Legefesten i Stavanger. I år er det bevilget et beløp for å kunne arrangere det samme i Haugesund, og styret ser positivt på henvendelser om sosiale arrangementer. Det er en kun en forutsetning, at det er åpent for alle medlemmene.

Pasientkommunikasjon på dagsorden

På medlemsmøtet holdt spesialist i barnesykdommer, Ph.D. Bård Fossli Jensen foredrag om pasientkommunikasjon; profesjonell eller glad amatør. 141 fremmøtte fikk råd, tips og strategier i møte med pasienter og pårørende. Fossli har en doktorgrad i medisinsk kommunikasjon og trener leger og helsearbeidere i pasientkommunikasjon.

Det nye styret

Jan Robert Johannessen ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret får han Nina Storm Skifjeld, LIS ved Medisinsk klinikk, Haugesund Sjukehus og Erik Wulst, overlege ved Ortopedisk avdeling, Haugesund Sjukehus.

Line Ravndal, Hanadalen legesenter, Sandnes og Kathrine Helvig Osmundsen, sykehjemslege, Haugåstunet sykehjem, Stavanger ble valgt som vararepresentanter med møte og stemmerett. Til valgkomiteen ble Torgeir Gilje Lid, Linda Hatleskog og Jon Egge gjenvalgt.

Anbefalte artikler