Liv-Ellen Vangsnes Om forfatteren
Artikkel

Pasienter som har overlevd ebolainfeksjon har vedvarende sekvele i over to år etter infeksjon, viser en studie fra Uganda. Det finnes imidlertid begrenset kunnskap om disse pasientenes helsekonsekvenser og medisinske behov.

Illustrasjonsfoto: AFP/Scanpix

I en retrospektiv kohortstudie, som nylig ble publisert i The Lancet Infectious Diseases, ble voksne overlevende etter Bundibugyo Ebola-virusutbruddet fra 2007 i Uganda undersøkt (1). I studien ble 49 overlevende etter sannsynlig eller bekreftet sykdom undersøkt to og et halvt år etter utbruddet. I tillegg ble 157 seronegative kontakter til disse inkludert for å kunne sammenlikne med ueksponerte personer med samme genetiske, sosioøkonomiske og miljømessige bakgrunn som de overlevende. Blodprøver ble testet for antistoffer mot fire ebolatyper.

Overlevende hadde signifikant økt risiko for retroorbital smerte, uskarpt syn, hørselstap, svelgvansker, søvnvansker og leddsmerter. De hadde også høyere forekomst av hukommelsestap eller forvirring. Kroniske helseplager som smerter i abdomen, rygg og ledd samt slapphet, impotens og alvorlig hodepine ble også rapportert.

Forskerne konkluderer med at økt kunnskap om helsekonsekvensene av ebolainfeksjon vil kunne bedre pasientbehandlingen og forståelse av patogenesen.

Anbefalte artikler