Informativt og leseverdig om radioaktiv stråling

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gale, Robert Peter

  Lax, Eric

  Radiation

  What it is, what you need to know. 271 s. New York, NY: Vintage Books, 2013. Pris USD 17

  ISBN 978-0-307-95020-8

  Radioaktive kilder er i bruk over alt, i industrien, ved sikkerhetssjekk på flyplasser og fremfor alt i medisinen. Den generelle kunnskapen om radioaktivitet er likevel lav. For mange er radioaktivitet et negativt ladet ord, ofte forsterket av negative sensasjonsoppslag i mediene.

  Robert Peter Gale er hematolog med interesse for strålemedisin. Han ble for første gang internasjonalt kjent i 1986 da han i samarbeid med russiske kolleger utførte beinmargstransplantasjon på 13 redningsarbeidere fra Tsjernobyl. Eric Lax er en profesjonell skribent som hittil har vært mest kjent for biografier om kjente filmstjerner. Dette litt overraskende samarbeidsparet har nå skrevet en bok om radioaktiv stråling i teori og praksis, der de viser at de behersker kunsten å gjøre en fremstilling enkel uten å forenkle selve temaet. Dette er derfor blitt en bok som kan være interessant også for lesere uten spesielle forkunnskaper. Spesielt må jeg fremheve forfatternes evne til å presentere både nyttige sider og risikofaktorer ved radioaktiv stråling på en balansert måte. For øvrig vier de mye plass til diskusjonen omkring sammenhengen mellom radioaktiv stråling og risiko for kreft, noe som formelt er dokumentert bare for doser over 100 mSv. Ut fra mer teoretiske betraktninger er det likevel holdepunkter for at en slik sammenheng skulle være gjeldende også for lave stråledoser. Videre omtaler de grundig bruken av radioaktiv stråling innen diagnostikk og behandling, spesielt med vekt på nytteverdi og sikkerhetsavveininger.

  Dessuten inneholder boken også en interessant diskusjon når det gjelder nytteverdi og negative sider med bruk av kjernekraftverk, sammenliknet med andre energikilder.

  Jeg anbefaler boken spesielt til studenter, leger og andre som bruker, eller vil komme til å bruke, radioaktive kilder og røntgenundersøkelser i sitt daglige arbeid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media