Brit Haver er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Elisabeth Mallberg, Tone Tveit, Mildrid Clementsen Om forfatterne
Artikkel

Brit Haver. Foto: Rune Solheim

Det er med stor glede vi har fått vite at professor emerita Brit Haver er tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Begrunnelsen for påskjønnelsen er at Brit Haver som lege, psykiater og vitenskapskvinne har gjort en usedvanlig omfattende og langvarig innsats for en av de svakeste gruppene i vårt samfunn: kvinnelige alkoholikere.

Hennes interesse for kvinner med rusproblemer ble vekket alt i skoletiden i Stavanger. Tanten opprettet og drev et hjem for alkoholiserte kvinner – ett av de første i landet. Skjebnen til disse kvinnene og deres barn berørte den unge Brit Haver. Dette ble bakteppet for det banebrytende arbeidet hun har utført i sin snart 48 år lange yrkeskarriere.

Hun var blant de første her i landet som nærmet seg denne gruppen kvinner gjennom sitt arbeid som psykiater innen alkoholistomsorgen og gjennom sitt forskningsarbeid. Brit Haver har alltid i den kliniske hverdagen hatt kontakt med kvinner med alkoholproblemer, og hun har hjulpet mange enkeltpersoner til et bedre liv. Hun har vært en pioner ved å løfte dette feltet, som ble sett på som moralsk forkastelig, inn i akademia.

Tradisjonelt har alkoholiserte kvinner vært stigmatisert i samfunnet, hatt lav status og lav rang. De har opplevd forakt, nedvurdering og skam. Ved å sette søkelyset på disse kvinnenes situasjon har Haver vært med på å heve deres status. Alkoholisme er i dag ansett som en sykdom som gir rett til behandling og trygdeytelser. Forskningen til Brit Haver har vist at kvinnene trenger separate behandlingstiltak, da behandling sammen med alkoholiserte menn ga dårlige resultater.

Brit Haver har med stor arbeidskapasitet satt sin ære i å få arbeidet unna, raskt og ordentlig. Hun har vist et sterkt pågangsmot og vært utholdende. Om hun til tider har kjempet alene for saker, har hun aldri gitt opp. Hun har hatt styrke til å være trofast mot faget både i motvind og medvind.

Brit Haver har et stort hjerte, er sjenerøs og inkluderende. Hun byr på seg selv, har en egen evne til å formulere seg, har klar formidlingsglede og gjør det på en språklig lekende måte. Hun greier å nå andre, klarer å skape engasjement og entusiasme hos tilhørerne.

Yngre forskere fører arbeidet for kvinner og rus videre. Forskningen har påvirket behandlingen innen rusomsorg. Indirekte har den også hatt innflytelse på organisering, bevilgninger og oppretting av nye tiltak. Ikke minst har kvinner med alkoholproblemer og deres familier nytt godt av Brit Havers store innsats.

Vi gratulerer.

Anbefalte artikler