Kropps- eller hodetransplantasjon?

Øystein B. Tandberg Om forfatteren
Artikkel

Det er ikke hodet, men kroppen som transplanteres.

Den sovjetiske kirurgen Vladimir Demikhov (1916 – 98) var en pioner innen transplantasjonskirurgi. Han ble berømt for eksperimenter med å transplantere hoder på hunder, første gang i 1954. Resultatene var dårlige. Dette bildet er fra 1967. Foto Science Photo Library

Nylig har en påstått planlagt hodetransplantasjon vært omtalt i mediene (1). Ifølge nyhetsartiklene skal man forsøke å gi en pasient en ny kropp. På sosiale medier ser jeg at flere kolleger omtaler prosedyren med stor iver. Bevissthetssenteret tatt i betraktning vil min organisme foretrekke en kroppstransplantasjon kontra en hodetransplantasjon når som helst.

Kan vi ikke bli enige om at det skal hete kroppstransplantasjon istedenfor? Da kan mine kollegers kropp få beholde sitt bevisst-hetssenter og de slipper at hjertet styrer tankene. Så blir heller ikke Descartes’ ord «jeg tenker, altså er jeg» husket forgjeves.

Anbefalte artikler