Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Vigdis Hillestad, ph.d. Diastolic dysfunction and pulmonary hypertension: The role of innate immunity and new therapeutic app-roaches. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.6. 2015.

Bedømmelseskomité: Ole-Jakob How, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø, Ingebjørg Seljeflot, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Terje R. Pedersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Geir Christensen og Ole Henning Skjønsberg.

Marie Vikdal, ph.d. The vasculature as a target in Photochemical Internalization (PCI). In vitro and in vivo studies. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 17.6. 2015.

Bedømmelseskomité: Herwig Kostron, University of Innsbruck, Østerrike, Barbara Krammer, Department of Molecular Biology, University of Salzburg, Østerrike, og Jan Erik Madsen, Ortopedisk avdeling, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Kristian Berg.

Quetoline Gwendoline Kandawasvik, ph.d. Child neurodevelopment in a resource constrained setting: a 8 year follow up of children born in a high HIV prevalence community in Zimbabwe. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.6. 2015.

Bedømmelseskomité: Melissa Janet Gladstone, Department of Women’s and Children’s Health, Institute of Translational Medicine, University of Liverpool, Storbritannia, Marianne Skreden, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Universitetet i Agder, Kristiansand, og Thor Willy Ruud Hansen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Babill Stray Pedersen og Kusum Nathoo.

Martin Heier, ph.d. Early atherosclerosis in childhood onset diabetes – The impact of inflammation and advanced glycation. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.6. 2015.

Bedømmelseskomité: David Dunger, Department of Paediatrics, University of Cambridge, Cambridge, Storbritannia, Lars Gullestad, Kardiologisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Knut Dahl-Jørgensen.

Idun Fiskvik, ph.d. Prognostic tumor related factors in diffuse large B-cell lymphomas. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 25.6. 2015.

Bedømmelseskomité: Francesco d’Amore, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Danmark, Lars Helgeland, Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus, og Anne Hansen Ree, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Harald Holte, Erlend Smeland og Jan Delabie.

Erlend Bøen, ph.d. Clinical and brain structural features of borderline personality disorder. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 25.6. 2015.

Bedømmelseskomité: Poul Videbech, Århus Universitetshospital, Risskov, Danmark, Svend Davanger, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og Jan Ivar Røssberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Ulrik Fredrik Malt og Stein Andersson.

Nicoleta Cristina Olărescu, ph.d. The impact of adipose tissue on insulin resistance in acromegaly. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 26.6. 2015.

Bedømmelseskomité: Gudmundur Johannsson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige, Sebastian J. C. M. M. Neggers, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Nederland, og Lene Frost Andersen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Jens Bollerslev, Thor Ueland og Pål Aukrust.

Azhar Abbas, ph.d. Carotid artery atherosclerosis – The role of inflammation in ischemic stroke. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 26.6. 2015.

Bedømmelseskomité: Ellisiv Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Line Mariann Grønning-Wang, Institutt for medisinsk basalfag, Universitetet i Oslo, og Lars Eide, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Mona Skjelland.

Heidi Slåstad, ph.d. Large-scale analysis of cellular proteins by antibody arrays. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 26.6. 2015.

Bedømmelseskomité: Anne Husebekk, Universitetet i Tromsø

– Norges arktiske universitet, Henrik Hjorth-Hansen, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Hilde Nilsen, Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Fridtjof Lund-Johansen og Geir Erland Tjønnfjord.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Maria Boge Lauvsnes, ph.d. Cognitive dysfunction in autoimmune diseases. Utgår fra Klinisk Institutt 2. Disputas 18.6. 2015.

Bedømmelseskomité: Ingrid Agartz, Universitetet i Oslo, Trygve Holmøy, Universitetet i Oslo, og Dennis W.T. Nilsen, Universitetet i Bergen.

Veileder: Roald Omdal.

www.ntnu.no/kalender#tag­disputaserdmf

Kristin Melheim Strand, ph.d. Markers of placental insufficiency: etiology and the risk of cerebral palsy – population based studies of preeclampsia, low birth weight, and abnormal placental weight. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 22.6. 2015.

Bedømmelseskomité: Sarah McIntyre, Telethon Institute for Kids, Sydney, Australia, Jens Langhoff-Roos, University of Copenhagen, Danmark, og Elisabeth Balstad Magnussen, St. Olavs hospital.

Veiledere: Torstein Vik, Guro Lillemoen Andersen, Ann-Charlotte Iversen og Rigmor Austgulen.

Anbefalte artikler