Signaltrafikken i hjernen

Mats Julius Stensrud Om forfatteren
Artikkel

Klassiske signalstoffer kan frigjøres samtidig fra nevroner i hjernen. Denne kunnskapen kan være viktig for å forstå vanlige hjernesykdommer.

Mats Julius Stensrud. Foto: Louisa Linder

Frigjøringen av signalstoffer i hjernen er nøye regulert. Nevrotransmittere lagres i små vesikler, og vesiklene frigir transmitterne når nervecellen aktiveres med et elektrisk signal. Det har vært postulert at transmittere som aktiverer og hemmer aktiviteten i naboceller, frigjøres fra forskjellige nerveender.

Nerveceller i hippocampus er viktige for å bearbeide informasjon, og forstyrrelser i signaloverføringen kan føre til hjernesykdommer. Frigjøring av GABA og glutamat, som virker henholdsvis hemmende og aktiverende, er grunnleggende i signaltrafikken. I avhandlingen min viser jeg at en undergruppe av GABA-cellene i forsøksdyr inneholder de nødvendige molekylene for å frigjøre glutamat. Blant annet inneholder noen synaptiske vesikler både GABA-transportøren VGAT og glutamattransportøren VGLUT3. Dermed kan hemmende og aktiverende signalstoffer slippes ut samtidig. Funnene utfordrer teorien om at hjernens nerveceller enten er hemmende eller aktiverende. Videre har jeg studert de dopamin erge nervebanene som går fra substantia nigra til striatum. Nerveender fra de nigrostriatale fibrene inneholder betydelige mengder GABA, selv om transportøren som vanligvis frakter GABA til vesikler er fraværende. GABA ser imidlertid ut til å bruke dopamins transportapparat for å få adgang til synaptiske vesikler.

Avhandlingen understreker at signaltrafikken i hjernen er mer kompleks enn tidligere antatt. Funnene kan ha betydning for forståelsen av epilepsi og Parkinsons sykdom.

Disputas

Mats Julius Stensrud disputerte for graden dr.philos. ved Universitetet i Oslo 13.4. 2015. Tittelen på avhandlingen er Non-classical release of classical neurotransmitters.

Anbefalte artikler