Vil arbeide for legers interesser på alle fagområder

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Fastlege Trond Egil Hansen ny leder i Hordaland legeforening

Trond Egil Hansen er valgt til ny leder i Hordaland legeforening. Foto: Ellen Juul Andersen

– Arbeidet i Hordaland legeforening er langt på vei en lokal variant av arbeidet i sentralstyret, nemlig å arbeide for legers interesser på tvers av medlemsgrupper og fagområder. Jeg ønsker å gjøre Hordaland legeforening til en tydeligere helsepolitisk aktør, og jeg tror det er et stort potensial i å arrangere flere medlemsmøter om temaer av felles interesse. Hansen mener innføring av faste stillinger for leger i spesialisering vil kreve oppfølging som han tror lokalforeningen må engasjere seg i, sammen med Yngre legers forening og Overlegeforeningen.

– Her har Legeforeningen nådd en svært viktig milepæl, som vi må sikre gjennomføringen av, samtidig som vi må passe på at det ikke får noen utilsiktede negative konsekvenser, sier han. 

Anbefalte artikler