Minileder

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Verdens helse

Fra redaktøren

Leder

Brev til redaktøren

Anne-Kristine Schanke
Hilde Bergersen
Per Steinar Steinsvoll
Ole-Bjørn Kolbjørnsrud
Hanne Ellekjær
Torbjørn Dahl

Rettelse

Thomas Clausen,
Ingrid A. Havnes,
Helge Waal
Einar Skoglund,
Brit Torill Gutbier

Kommentar

Originalartikkel

Andreas Tønne
Alf Meberg
Helle Borgstrøm Hager
Kari Dolven Jacobsen
Johan Tausjø
Bjarne Hager
Stein Gundersen †
Harald Hjelde
Stein Sundstrøm
Asbjørn Ødegård
Staal Hatlinghus
Anne Britt Abusland
Rune Haaverstad

Oversiktsartikkel

Aktuelt

Lisa Joensen
Hasse Melbye

Legemidler i praksis

Jan Schjøtt
Guttorm Raknes
Ulf Mostad
Sigurd Fasting
Reidar Kvåle
Hans Flaatten
Petter Vanke
Trond Nordseth
Jan P. Loennechen
Dagmar Heinke Mostad
Terje Skjærpe
Olav F.M. Sellevold

Kronikk

Medisin og kunst

Anton Hauge

Intervju

Anne Kathrine Sebjørnsen

Internasjonal medisin

Språkspalten

Marius Kalsås Worren
Raida Ødegaard

Anmeldelser

Stein Opjordsmoen Ilner
Inger Helene Vandvik
Kurt Pettersson
Andreas W. Espinoza

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Eline Feiring
Eline Feiring
Eline Feiring
Eline Feiring
Eline Feiring