FRA SENTRALSTYRET

Artikkel

Oppnevninger

Nasjonal nemnd for kjøp og salg av allmennlegepraksis

Nils Henrik Tollefsen er med øyeblikkelig virkning oppnevnt som ny representant i Nasjonal nemnd for kjøp og salg av allmennlegepraksis frem til 30.6. 2010. Yngre legers forening er bedt om å foreslå ytterligere en representant.

Nye styremedlemmer i Allmennmedisinsk forskningsfond

Trond Egil Hansen, Allmennlegeforeningen, er oppnevnt som styremedlem i Allmennmedisinsk forskningsfond med Kari Sollien, Allmennlegeforeningen som varamedlem for perioden 1.1. 2010–31.12. 2013. Helse- og omsorgsdepartement har oppnevnt Jon Hilmar Iversen som styremedlem med Jan Magne Linnsund som varamedlem.

Menneskerettighetsutvalget

Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter ble opprettet i 1991. Utvalget er engasjert i ulike menneskerettighetsprosjekter innenlands og utenlands. Følgende er oppnevnt som medlemmer av utvalget for perioden 1.1. 2010–31.12. 2011: Eline Thorleifsson (leder), Arnstein Grøtting, Toralf Hasvold, Barbro Kvaal og Arvid J. Nedal.

Legeforeningens utvalg for internasjonal helse

Legeforeningens utvalg for internasjonal helse ble opprettet i 2007 for en prøveperiode på fire år. Medlemmene i utvalget ble oppnevnt for to år ut 2009. Følgende er oppnevnt som medlemmer av utvalget for perioden 1.1. 2010–31.12. 2011: Hilde Engjom (leder), Gunnar Kvåle, Ketil Størdal, May-Brith Lund, Margit Steinholt og Bjørg Bakke.

Ny representant i Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering

En av allmennlegenes to representanter i Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering har trukket seg pga. ny stilling, og Karsten Kehlet er valgt som ny representant.

Nye spesialitetskomiteer

Sentralstyret har vedtatt å utsette oppnevning av nye spesialitetskomiteer for perioden 1.1. 2010–31.12. 2013. Funksjonsperioden for nåværende spesialitetskomiteer forlenges til 31.3. 2010.

Anbefalte artikler